Günümüzde küçük ya da büyük reklam ve tanıtım çalışması yapmayı planlayan bütün işletmelerin bir reklam ajansıyla çalışmaları neredeyse zorunlu hale geldi. Hemen her işletme kendi bünyesinde reklam ve pazarlamadan sorumlu bir birim bulundursa da, giderek çeşitlenen mecralar, dijital medyanın artan etkinliği ve çeşitliliği, hedef kitlelere ulaşmanın giderek zorlaşması gibi nedenlerle firmalar reklam ajanslarının profesyonel hizmetlerinden faydalanma yoluna gidiyorlar. Reklam ajansları farklı şekilde kategorize edilse de, genel olarak işlevleri pazarlama sürecine yardımcı olacak yaratıcı çalışmaları gerçekleştirmektir. Pazarlama sürecinin temel hedefleri firmaların kendi bünyelerinde alınan kararlarla belirlenir, reklam ajansı da firma bünyesinde bulunan sorumlu kişi ya da kişilerle koordine bir şekilde yaratıcı reklam çalışmalarını gerçekleştirir. Yapılan reklam çalışmaları, firmaların detaylandırılmış pazarlama stratejileri ile uyumlu olmak zorundadır çünkü reklamlar ile elde edilen olumlu ya da olumsuz sonuçlardan sorumlu olan kişi çalışmaları gerçekleştiren ajans değil, firma bünyesinde bulunan sorumlu kişi ya da kişilerdir. Günümüzde bütün işletmelerin müşterilerine ulaşmak için reklam ve tanıtım çalışmaları yapmaları zorunlu hale geldi. Bu süreçte profesyonel bir reklam ajansına başvurmanın bu işletmelere getirdiği önemli avantajlar var. Bu avantajların başında kuşkusuz ki, reklam ajanslarının sahip olduğu iş tecrübesi, uzmanlığı ve objektifliği gelir. Bu kavramları açacak olursak; Birçok firma içinde reklam departmanları olsa da, bu departmanlarda yeterli uzman barındırabilme olanağı yoktur. Oysa bir reklam ajansı, yaratıcı süreçler başta olmak üzere, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin bütün süreçlerine hakim olan uzmanları bünyesinde barındırır. Bu uzmanlar firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunar ve gerekirse de farklı konularda uzmanlaşmış kişileri bünyesine katar. Objektiflik, özünde, firmaların kendi bünyelerinde reklam yapmak istediklerinde karşılaştıkları aşılması güç bir sorundur. Genellikle firma ve üretilen mal – hizmet ile sınırlı olan tecrübe ve bilgi birikimi, konu reklam olduğunda sıkıntı yaratır. Oysa bir reklam ajansı gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalar sayesinde hem süreçlere hakimdir hem de reklama konu olacak olan ürüne objektif bir şekilde yaklaşarak, firma tarafından ortaya konulamayan niteliklerini daha rahat ortaya çıkartabilir. Olumlu ya da olumsuz yanlarını, tüketicilere sağlayacağı faydaları, rakiplere göre özelliklerini daha net bir şekilde yansıtabilir. Bazı firmalar zaman zaman kendi bünyeleri içinde reklam ajansı kurma yoluna gitseler de, yukarıda saydığımız kavramların getirdiği olumsuzluklar nedeniyle bu birimler uzun ömürlü olmayabiliyor. Reklamcılık günümüzde prodüksiyondan baskıya, interaktif uygulamalardan medya planlamasına ve takibine kadar çok farklı uzmanlık dallarını içinde barındıran bir endüstri. Dolayısıyla da işletme bünyesinde sadece yaratıcı süreci gerçekleştirebilecek olan bir reklam ajansı bulunsa da, farklı süreçler için ihtiyaçlar doğrultusunda sektörün profesyonelleriyle çalışmak zorunlu bir hal alıyor. Reklamcılık nitelik itibariyle bir hizmet sektörüdür ve müşterilerinin memnuniyetini esas alır. Firmaların belirlediği bütçeler doğrultusunda, minimum maliyetle maksimum olumlu sonucu elde etmek esas hedeftir.

Arşiv

Etiketler