\"\"ComScore üzerinde açıklanan verilere göre, 2010 yılı ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri genelinde yayınlanan internet reklamlarının %16'sı Facebook üzerinde yayınlandı, Facebook ülke genelinde en fazla internet reklamı yayınlayan site ilan edildi.

2010 yılının ilk üç ayı incelendiğinde, Facebook 176 milyar reklam gösterimi ile büyük bir internet reklam hacmi gösterdi. Diğer yandan, Yahoo ve partner sitelerinde yayınlanan toplam internet reklamı hacmi 132 milyar gösterime ulaştı, bu rakam ile Amerika Birleşik Devletler genelinde internet reklamlarında yaklaşık %12.1 pay elde etti.

Facebook 2009 yılının son çeyreğine göre internet reklamı hacminde 115 milyar gösterim ile yaklaşık %52'lik bir artış gösterdi. Aynı zaman diliminde Yahoo 140 milyar gösterimden 132 milyar gösterime kadar bir düşüş grafiği çizdi. İnternet reklamlarında hacim olarak düşüş gösteren tek firma Yahoo değildi, Microsoft, Fox Interactive ve AOL gibi network reklam yayın yapabilen internet sitelerinde de reklam hacimlerinde oldukça düşüş gösterdi.

2009 yılının ilk üç ayına göre Facebook 2010 yılında yaklaşık 100 milyar daha fazla gösterim ile internet reklamlarında güçlü bir atılım gerçekleştirdi. Comscore yöneticisi ve editoru Andrew Lipsman, Facebook üzerinde görülen internet reklam hacmi artışının, siteye gelen ziyaretçiler ile doğru bir oran gösterdiğini ve ziyaretçi artışını ise Facebook'un uyguladığı yeni politikalara ve site üzerinde yayına çıkan uygulamalara bağlı olduğunu belirtti.

Yahoo'nun reklam ağında gözüken, yönettiği ve partner olduğu siteler hakkında kesin veriler ortaya koyulamamakla beraber, Facebook site üzerindeki reklam araçlarını ve olanaklarını açıkça sergileyebildiği için, reklamverenler için daha cazip bir hal alıyor. Facebook'un reklam hacminde ki artış sadece bununla kalmayıp, siteye gelen ziyaretçelerin site üzerindeki kalma süreleri ile ilgilide doğru orantılı olarak yükselmeye devam etti.

Yukarıda bahsi geçen internet reklamlarında, network reklamcılık yapan sitelerin internet reklam ajansları vasıtasıyla diğer reklam ağlarına satmış oldukları reklamların sayısı gözönünde bulundurulmamıştır.

Arşiv

Etiketler