Kısaca bir mal ya da hizmetin, yapılan sosyal aktiviteler yoluyla tanıtılması olarak tanımlanabilecek olan “Etkinlik Pazarlaması ” hedef kitleye doğrudan ulaşabilen bir pazarlama türü olarak dikkat çeker. Özellikle hedef kitle ile markanın birebir ilişki kurabilme özelliğinden dolayı etkilerini daha kolay gözlemlemek mümkündür. Bu pazarlama türü reklam ajansları ya da etkinlik pazarlaması yapan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu şirketler etkinlik pazarlaması yapmak isteyen markaların gerekli olan personel, mekan, stand ya da farklı teknik malzeme ihtiyaçlarını sağlarlar. Etkinlik pazarlaması çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Ülkemizde en sık karşılaşılan çeşidi özellikle süpermarketlerde gerçekleştirilen tadım aktiviteleridir. Ücretsiz ya da indirimli ürün gibi farklı promosyonlarla ile desteklenen bu aktiviteler markaların hedef kitlelerine doğrudan ulaşarak onlarla birebir iletişim kurmalarını sağlar. Etkinlik pazarlaması, çeşitli organizasyonlar içinde de yer alan -ki bunların en önemlilerinden birisi Formula 1 otomobil yarışlarıdır- önemli pazarlama araçlarından biridir. Her yıl farklı sektörlere ait pek çok marka, dünyanın farklı ülkelerinde, milyonlarca izleyici ile bu yarışlar vasıtasıyla buluşur. Ki bu buluşma sadece orada bulunan katılımcıları değil, farklı yerlerdeki canlı yayınlarla organizasyonun izleyicilerini de pazarlama aktivitelerine dahil eder. Formula 1 gibi dünya çapındaki organizasyonların dışında, farklı organizasyonlar da markalara etkinlik olanağı tanır. Hedef kitleye yönelik olarak yarışmalar, özel gösteriler gibi eğlence unsuru içeren pazarlama aktiviteleri de düzenlenebilir. Etkinlik pazarlaması farklı sektörlere dahil bir çok ürün için gerçekleştirilen bir pazarlama türüdür. Özellikle yeni bir ürün tanıtımı söz konusu ise genellikle tercihe dilen pazarlama türlerinden biridir. Etkinlik pazarlaması geleneksel yollarla hedef kitleye ulaşmanın zor olduğu ya da etkisinin uzun zaman alacağı hallerde, yeni bir mal – hizmetin tanıtımı yapılmak istendiğinde, hedef kitle ile birebir iletişim kurarak bilinirliği, marka bağlılığını arttırmak istendiğinde tercih edilebilir. Bütünleşik pazarlama faaliyetleri içinde de yine marka algısını pekiştirmek için kullanılabilir. Düzenlenen etkinlik pazarlamaları genellikle markaların yüzü olan personeller vasıtasıyla gerçekleşir. Ve genellikle geçici olarak bu organizasyonlara dahil olan personellerin markaların hedef kitleleri ile kurmak istedikleri iletişimi doğru olarak gerçekleştirememe riskleri vardır. Etkinlik pazarlaması düzenlemek isteyen bir markanın organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmesi gerekir, aksi halde pazarlama çalışmalarına konu edilen ürünlerin tüketicilerin kafasında olumsuz bir imaj ile oturması da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Etkinlik pazarlaması yaratıcı organizasyonların gerçekleştirilebildiği, eğlence unsurunun motive edici ve bütünleştirici özelliklerinden yararlanılarak aynı anda birçok kişiye doğrudan ulaşmanın mümkün olduğu bir pazarlama türüdür. Doğru şekilde gerçekleştirilen etkinliklerin tüketici algısı üzerindeki etkisi de daha uzun süreli olur.

Arşiv

Etiketler