\"\"Türkiye'de yaşayan engelli vatandaşların, sosyal alanlarda ve iş bulmakta yaşadıkları sorunları gün ışığına çıkararak, bu sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi amacıyla Engelleri Kaldlr Hareketi, "Farkındalık Reklam Kampanyansına" ve tanıtımlarına http://www.engellerikaldir.com adlı sitede başlamıştır. Web sitesi, engelli vatandaşların sorunlarını çözmeye yönelik kampanyaya katılmayı, bu konuda vatandaşlarımızı bilgindirmeyi ve konu hakkında ilgi uyandırmayı hedeflemektedir.

Engelleri Kaldır Hareketi, reklam kampanyasının tanıtım filminin de yayınlandığı web sitesinde, Türkiye'de 8.5 milyon engelli bireyin %78.29'unun çalışmak isterken, insanların önyargıları ve çalışma koşullarının uygunsuzluğu yüzünden çalışamadıklarını vurgulamaktadır.

Engelli bireylerin, toplumsal alanda ve sosyal yaşamda aktif olamama nedenlerinin, eğitim, ulaşım, sağlık gibi problemlerin temel noktada olduğunu belirten reklam kampanyası, her bireye seçim hakkı ve yeteneklerini geliştirme hakkının tanınması, kişilerin bağımlılıklarının en aza indirilmesi, istihdam noktasında farkındalığın oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu noktada, kurumları "Engelli Personel" alımına teşvik etmeyi hedeflemekte olduklarını belirtilmektedir.

Farkındalığın oluşturulması adına, reklam kampanyasını anlatıldığı sitede, "Farkına varmanın zamanı gelmedi mi?" sloganı kullanılmaktadır. Engelleri Kaldır Hareketi "Farkındalık" reklam kampanyasının hedefledikleri arasında:

Site bu noktada, yerel, ulusal, yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının destek vermesini, reklam filmi, spotlar, afişlerle, billboardlarla v.b. reklamın uygulanabildiği tüm mecralarında, kampanyanın tanıtılmasını istemektedir. Üniversitelerde, metrolarda, reytingleri yüksek programlarda gösterilmesi ve tanıtımların yapılması için, bireylere ve kamu kurumlarına çağrıda bulunmaktadır.

İletişim ve hareket engellerinin başarıyla ortadan kaldırılması adına, ulaşım, barınma, kültürel etkinlikler ve boş zaman kullanımını sağlayan hedeflerle, engellilerin, toplumla tam entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması için, farkındalığın ortaya çıkmasına destek vermektedir.

Engelli bireylerin, uzmanlaşmış kurumlar veya organlar aracılığıyla yönlendirilmesi, öğrenimlerinin sağlanması, mesleki eğitimin verilmesi için önlem alınması için kurum ve kuruluşların, bireylerin farkına varmaları gerektiği konusunda uyarmaktadır.

Mccann Erickson, Elmalma, Microsoft, Hürriyet, Ups, Yemek Sepeti, Akut, Opteamist, Storer Kent Vizyon, Universal Mccann, Design Fabrika, Smarto, Search-Earn, One Dergi, Taxi Filmworks, Orlon, Film Sokağı, Voodlive, Ahmet Yıldırım v.s.nin iştirakiçi olduğu reklam kampanyası oldukça başarılı bir şekilde tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Arşiv

Etiketler