Bilindiği gibi, reklamcılık sektörü tüketici ve sunum konularında uzmanlaşmıştır. Reklam sektörünün bu uzmanlıkları, hem geçmiş yıllar boyunca, reklamın izlediği tarihsel çizginin şekillenmesinden hem de bilimsel disiplinlerin gelişimlerinden kaynaklanmaktadır. Eskiden reklam, tüketicilere, ürün ve hizmet veya marka ile ilgili özellikleri aktarmak amacıyla yapılmaktaydı. Ürün ve hizmetler de firmanın faaliyet alanı olarak belirlediği ve firmanın misyon ve vizyonuna göre şekillenmekteydi. Fakat günümüzde bu durum tamamen değişmiştir. Artık firmalar, ürün ve hizmet özelliklerini hatta kendi marka özelliklerini, tüketicilerin istekleri, özlemleri ve tercihleri yönünde üretmekte ve şekillendirmektedir. Dışarıdan bakıldığında, endüstriyel ürün tasarımcılarının reklamla ilişkisinin az olduğu düşünülmektedir. Fakat aslında, reklam sektörünün, can damarlarından biri de endüstriyel tasarımcılardır. Reklam ile aynı amacı taşımaya başlamışlardır. Yeni reklam mecralarının üretilmesi gibi, oldukça çok önemli bir konuda çalışırken, ürünün satış miktarının arttırılması, hizmetin tercih edilmesi, marka bilinirliğinin arttırılması yönünde de üretim yapmaya çalışmaktadırlar. Aynı şekilde üretim yaparken, yaratıcı, kullanışlı v.s. gibi özellikleri gözetmektedirler. Yani endüstriyel tasarımcılar, reklam düşülerek, reklamın piyasa analiz raporlarından yararlanarak, özlenen ve tercih edilen ürünleri üretmeye çalışmaktadırlar.

Endüstriyel ürün tasarımcılarının tanımları itibariyle de bu durum görülmektedir; tüketici ihtiyaçlarına ve problemleri doğrultusunda, estetik, ergonomik, işlevsellik, malzeme bilgileri, pazarlanabilir özellikleri, üretim teknikleri ve yöntemleri temel alarak yeni ürünlerin üretilmesinin sağlayan uzmanlar olmaktadırlar. Diğer bir tanımlamayla, bir ürünü, çizgisi, rengi, dokusu, malzemesi ve esnekliği v.b. insana ait duyularla algılanabilecek özellikleri katmaktadırlar. Bilindiği gibi reklam tasarımlarını yaparken, temalarında en çok bu özelliklerin, en iyi olanını ön plana çıkararak yapmaktadır. Yani ürünler tüketicilerin istekleri doğrultusunda tasarlanmakta ve onlara pazarlanmaktadır.

Günümüzde endüstriyel tasarımcılar, reklam sektörünün ihtiyaçlarına göre, hizmet vermeye başlamışlardır. Yani tüketicilerin isteklerine göre. Bu tasarımcılar, eğitimlerini, yüksek öğrenim kurumlarından almaktadırlar. Yüksek eğitim kurumları, bu tip tasarımcıları yetiştirirken, onların, insanların çeşitli psikolojik ve fizyolojik gereksinimleri doğrultusunda tasarım yapmalarını, kritik düşünmelerini, sanatsal ve bilimsel teknik beceriler kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadırlar. Onların, tasarım olgusunu düşünürken, estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörleri bir arada düşünmelerini sağlamaktadır. Tasarımcıların, yaratıcı yönlerini teşvik etmeye çalışmakta, tasarım için gerekli teknik bilgi, beceriyi vermeye, proje dersleri, teknik - konstrüktif gibi bilgileri vermeye çalışmaktadırlar. Bu bilgi ve becerileri, kuramlar, ekonomi, işletme, pazarlama gibi kuramsal derslerle desteklemektedirler.

Bu bölümden mezun olan endüstriyel ürün tasarımcıları, piyasa da faaliyet gösteren endüstriyel kurum ve kuruluşlarda çalışmalarını sürdürürken, kimi tasarımcılar, reklam ajanslarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan herhangi birini tercih etmeyen, uzmanlaşmış endüstriyel tasarımcılar da, piyasa da bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Son zamanlarda, bağımsız endüstriyel tasarımcılar, reklam sektörünün, şu alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle, açık hava reklam ajansları kapsamına giren, reklam ajanslarının, tabela, pano, billboard, silindir kule, megalight, reklam aynası, fuar standı, yol panoları gibi konulardan birini veya birkaçını faaliyet alanı olarak belirlemiş olanların, işlerini yapmaktadırlar. Bu, reklam malzeme ve araçları üzerinde yeni, yaratıcı tasarım biçimleri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bağımsız endüstriyel tasarımcılar, ilgili reklam ajanslarından veya reklam veren firmalardan işi alıp, kendi evinde v.s. atölyesinde yapmaktadır. Özellikle açık hava reklam ajansları, bu tip tasarımcılara, grafik tasarımcılardan daha çok ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bu tip ajanslara gelen taleplerin birçoğu, hazır, tasarlanmış reklam gelebilmektedir.

Tam hizmet reklam ajansı, zaten bunları planlamakta ve tasarlamaktadırlar. Reklam veren firmalar bile, bazen, reklamın tasarımını hazır yollayıp, reklam aracına uygulanmasını, bunlardan isteyebilmektedir. Dolayısıyla grafik tasarımcılar, çok önemli bir noktada durmamaktadır. Ama endüstriyel tasarımcılar, bu ajansların can damarını oluşturmaktadır. Çünkü onların üreteceği veya tasarlayacağı ürün, yeni bir reklam mecrasını ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum, her Açıkhava reklam ajansının özlemini duymakta olduğu bir durumdur. Bunu yapabilmek için, geniş bütçeli bazı reklam ajansları, kendi içlerinde AR-GE birimi bile kurmaktadır. Yani araştırma geliştirme birimlerini.

Endüstriyel tasarımcıları, sadece açık hava reklam ajansları kullanmamaktadır. Promosyonel reklam alanını, faaliyet alanı olarak seçmiş olan, promosyon reklam ajansları, daha çok kullanmakta yani onlar daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Firmaların, promosyon ürün ihtiyaçlarını tasarlayan ve onların farklı, çarpıcı kullanışlı, özelliklere sahip olmalarını sağlayanlar, bu tip tasarımcılar olmaktadırlar. Reklam veren firmanın, ihtiyaç duyduğu ürünle ilgili, piyasa araştırması yaparak, firmanın hedef tüketicilerine hitap edecek, ürünü tasarlar ve firmaya sunarlar. Bağımsız endüstriyel tasarımcıların en büyük özellikleri, herhangi bir reklam veren firmanın veya reklam ajansının talebi olmaksızın, sürekli piyasa araştırmaları içerisinde olmalarıdır. Endüstriyel tasarımcılar, hemen her sektör için, tasarım yapabilecek kadar uzmanlaşmışlardır. Firmanın sektörü, faaliyet alanları, tüketicilerinin yapısı, istekleri, tercihleri, özlemleri gibi, ayrıca hedef kitlesinin özellikleriyle ilgili bilgileri aldıktan sonra, ürün üzerinde çalışabilir durumda olmaktadır. Verilen bilgilerin ışığında, istekleri karşılayabilecek yeni ve farklı özelliklere sahip ürün tasarlamaktadırlar.

Endüstriyel tasarımcılar, Promosyon reklamları için kullanılabilecek ürünleri, bunu isteyen firmaların faaliyet dizinine uygun, onları çağrıştırabilecek, onları ifade edebilecek şekilde tasarlamaya çalışmaktadırlar. Kimi ürün tasarımcısı, hemen herkesin dikkatini çekecek, her sektörün kullanabileceği ürünleri tasarlayabilmektedir. Bugün reklam alanında, her biri tek başına, reklam mecrası haline gelmiş reklam araçlarının hepsi, endüstriyel ürün tasarımcılarının elinden çıkmıştır. Hem Açıkhava reklam ajanslarının kullandığı bütün reklam araçları, hem de promosyon reklam ajanslarının ürettiği veya üzerinde halen çalışmalarını sürdürdükleri, bu anlamda kullanılan veya kullanılması muhtemel reklam malzemelerini bu tip tasarımcılar üretmektedir. Pek çok anlamda, reklam sektörü, halen bu tip tasarımcıların eline bakmakta ve onların üretimlerini dikkatle incelemektedir.  

Arşiv

Etiketler