Kısa adı TİAK olan Türkiye Televizyon Araştırma İzleme Komitesi  "Televizyon İzleme Araştırmasında yer alan 2.500 haneye ilişkin bilgilerin elektronik ortamda mailler yolu ile bazı adreslere gönderilmek suretiyle deşifre olduğu açıklık kazanmıştır" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından bugün itibariyle AGB ile olan sözleşmesini sona erdirdiğini duyurdu. TİAK yeni dönemde TNS ile çalışacağını açıkladı.

Komite'nin web sayfasında Başkan tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:  "Son zamanlarda kamuoyu gündemine gelen TV ölçüm sistemindeki deneklerin deşifre olduğu ve manipülasyon yapıldığı iddiaları savcılık kararıyla araştırılma konusu olmuş, panelde aktif bulunan 2224 haneden halen 1110 tanesinin adres bilgilerinin sızdığı tespit edildiği bilgisi TİAK A.Ş.'ye ulaşmıştır. Bu çerçevede: 1-Reklam pastasının dağıtılmasına esas teşkil eden ve NAM A.Ş. (AGB) tarafından yürütülen bu ölçüm sisteminin güvenirliği ortadan kalkmıştır. TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu, NAM A.Ş. (AGB) tarafından yürütülen ve manipüle edildiği iddia edilen ölçüm sisteminin 20 Aralık 2011 tarihi (bugün) itibariyle durdurulması kararı almıştır. 2- Yeni Dönem izleme ölçümlenmesi  için sözleşme imzalanmış bulunan TNS Piyasa Araştırma Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.  ile bu süreçten etkilenmeden  çalışmaya devam edilmesi ve Teknik Şartnamenin gözden geçirilerek gerekli görülürse revize edilerek kurulacak sisteminin daha güvenli olmasının sağlanmasına, 3-TİAK A.Ş. Teknik Komitesini güçlendirerek daha etkin hale getirilmesine, 4- Oluşan bu olağanüstü süreçte sektörlerin zarar görmeden ve güvenli bir şekilde  devam edebilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulması ve bu grubun çalışmasını 7  gün içinde tamamlamasına, 5- 01 Ocak 2012 ye kadar olan datasız süreçte televizyon kanallarının, geçmiş dönemlere ait performans değerlendirmeleri baz alınarak Reklam Veren ve Medya Planlama ve Satın Alma Ajansları tarafından mutabakatla reklam planlamalarının gerçekleştirilmesinin tavsiye edilmesine karar verilmiştir."   

Arşiv

Etiketler