Son zamanlarda, internetin kullanımıyla birlikte ortaya çıkan, internet reklam mecralarından birisi olmakta ve en yaygın kullanıma sahip reklam yapma biçimlerinden biridir. Bu mecrada firmalar bireylerin e-mail adreslerini, toplu halde kullanarak, duyurularını, kampanyalarını, indirimlerini, yeni ürün ve hizmetlerini, firmanın üretimini veya kurumsal kimliğini oluşturan öğelerdeki değişikliklerin tanıtımlarını yapmaktadır. Firmalar bu reklam mecrasını kullanırken, birden fazla adres listesi hazırlamaktadırlar. Bunlardan birkaç tane örnek; e-bülten gönderimi listesi, basın-medya gönderim listesi gibi, farklı amaçlara hitap eden listeler olmaktadırlar. Bunlar haftalık, aylık veya günlük olarak hazırlanabilmektedir. Ayrıca hazırlanan e-mail listelerine gönderilecek, reklam türlerine göre de ayırımlar yapılmaktadır. Tasarlanmış banner reklamları gönderilecek olanlar, link gönderilecek olanlar, metin gönderilecek olanlar ve buna benzer türlere göre ayırım yapılmaktadır.

Firmalar bunları belirledikten sonra gönderimlerini yapmaya başlamaktadır. Firmalar, bu tip e-postaları gönderirken, alıcılarının kendilerine ulaşabileceği bir mail adresi oluşturmakta ve tüketicilerinden gelen eleştirileri, yorumları, istekleri v.s. düşüncelerini almakta ve değerlendirmektedirler. Firmalar tüketici veya müşteri e-posta listelerini oluştururken, bu kişilerden izin isteyerek yapmaktadırlar. Böylece, onların e-postallarını izinsiz kullanmamaktadırlar. Firmalar e-posta listelerini, yukarıda sayılan tanıtım biçimlerini, gerekli zamanlarda göndermektedirler. Onları giden postalarla sıkmamaya çalışarak, onların ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Firmalar, kullanıcılara gönderdiği e-postaların, viral reklama dönüşmesi için çözümler aramakta ve değişik yollar kullanmaktadır. Bu amaçla da mizah ya da değişik bir görüntü, ilginç bir çalışma v.b. kullanmaktadırlar. Kullanıcılar e-posta reklamlarını beğendiklerinde birbirlerine göndermektedir. Bu şekilde reklam kişiden kişiye yayılarak, daha fazla tüketiciye ulaşmakta ve tanıtım yapmaktadır.

e-posta ile pazarlama alanı, kendi içerisinde kullanılan terminolojiye sahiptir. Burada bazı çalışmaların tanınması için terimler geliştirilmiştir. Bunlar ise; Single Opt-in; kullanıcıların, ilgili siteye üye olmalarını teşvik ettikleri çalışma için kullanılmaktadır. Burada firmalar, tüketicilerin üye olmalarını sağladıktan sonra, listelerine e-postalarını göndermeye başlamaktadır. Double Opt-in; kullanıcılara üye olmalarını sağlayan link gönderilmekte, tüketiciler, üye olmak için, linki tıkladıktan sonra üye formunu doldurmaktadır, firmaların istemediği veya başkasının yerine üye olmaya çalışanları engellemek için yapılan çalışmaya verdikleri isim olmaktadır. Opt-out; tüketicilerin, firmaların listesinden çıkma isteği ve gelen e-postaların önünü kesme istekleri için kullanılan bir terimdir. Spam Email ya da UCE; kullanıcının isteği dışında, izni alınmadan e-posta adreslerine gönderilen tanıtım mailleri için kullanılmaktadır. Open Rate; bir e-posta reklam kampanyasında, mail gönderilen kişilerin arasında, maili açanların, genel toplama olan oranını ifade etmektedir. CTR; firmaların gönderdiği e-postaların içinde, herhangi bir linkin gönderilmiş olması halinde, o linkin tıklanma oranını ifade etmektedir. Conversion Rate; tanıtım amaçlı gönderilen e-postaların, işe yaraması sonucu, tüketicilerin form doldurması, tüketiciye satış yapılması, tüketicinin firmaya telefon açması gibi geri dönüşümleri ifade etmektedir.

Bunların hepsi, başarılı bir e-posta reklam kampanyasını oluşturan, e-posta yasalarını bilen firmaların takip ettikleri yolları ifade etmektedir. Bu tip firmalar genellikle yasal çerçevelerde hareket etmektedirler. Çünkü bu çeşit reklam kampanyaları yapan firmaların bazıları, yasaları dinlemeden, farklı yollar veya metotlarla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışmaktalar. E-posta ile pazarlamanın yasalarına The CAN-SPAM Act denmektedir. Ayrıca bunların dışında, bu yolla pazarlama yapabilmek için, firmaların, kesinlikle sağlam tabanlı web sitelerinin olması gerekmektedir.

Bu tip pazarlama yöntemlerinin çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Bu yöntemle yapılan reklam kampanyasının getirisi, firmanın kullandığı yönteme bağlı olarak değişmektedir. Reklam veren firma, ürün ve hizmetleriyle ilgili gönderdiği e-posta reklamlarının, tüketiciler tarafından görüntülenmesi halinde, onlara cüzi miktarda para veya herhangi bir karşılık vermektedir. Bu yol, pazarlama biçiminin, tüketiciler tarafından takip edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, kişiler para veya herhangi bir şey kazandıklarını düşündüklerinde, ilgili firmaya, kendi çevresinin de üye olmasını sağlamaktadır. İnternet üzerinde, kurumsal kimliğini bu şekilde oluşturmuş ve bu alanda hizmet veren firmalar bulunmaktadır. Reklam veren firma isterse, kendi bünyesinde çalıştırdığı ilgili birimleri kullanarak veya bu firmaları görevlendirerek, e-posta ile pazarlama yöntemini kullanabilmektedir. Bu tip firmalar, tecrübeli, kendi alanlarında uzmanlaşmış olmakta ve servis sağlamaktadırlar. Hedef kitleye, kişiye özel mesajlarla ulaşmaya çalışmakta ve bunun için, gerekli olan tekniklerin bilgisine sahip olmaktadırlar. Projeleri üretmekte, ölçülebilmesini sağlamaktadırlar.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bütün firmalar, bu alanla ilgili yani pazarlama konusunda geliştirilmiş yasalara uygun davranmamaktadırlar. Bazı e-postalar, tüketicinin yanlış bilgilenmesine, kandırılmasına neden olacak şekilde düzenlenmektedir. Örneğin, reklam tasarımını öyle bir şekilde hazırlamaktadırlar ki, tüketicilerde bir tür beklentinin oluşmasına neden olmaktadırlar. Tüketici ilgili yönergeleri takip ettiğinde, beklentinin altının boş olduğunu görmektedir. Bu durum, her ne kadar reklamın görülmesini, tanıtımın okunmasını sağlıyor olsa da, tüketicinin, firmaya geri dönüşü, daha sonra mümkün olmamaktadır. Tüketici, ilgili firma ve hizmetlerine güven duymamakta ve onunla ilgili hiçbir tanıtıma, duyuruya inanmamaktadır.

Bununla birlikte, reklam tasarımlarının veya e-postanın okunması halinde, herhangi bir para, ürün, hizmet gibi karşılıklarının verileceğini bildirip, firmaların vaatlerini yerine getirmemesi de aynı duruma neden olmaktadır. Tüketicilerin güvenini sarsmakta ve ilgili firma ve ürün, hizmetlerinden uzak durmayı tercih etmektedirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, e-posta ile pazarlama günümüzde birçok firmanın, en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Bu birçok firmanın içerisinde, işlerini doğru düzgün yapanlar, bununla ilgili yasalara uyum sağlayarak, tüketicilerin tepkisini çekmeden, onların faydalarını öne çıkararak, hareket eden bazı firmalar kazanç sağlamaktadır.  

Arşiv

Etiketler