Doğru reklam, tüketiciyi ilgili ürün, hizmet veya marka hakkında, doğruluğu kanıtlanmış bilgi ve özellikleri verebilen, bunları verirken tüketicinin beğenisini kazanan, ürün ve hizmetin veya markanın tüketiciye olan faydalarını, her sınıftan, her standarttan tüketiciye anlatabilen olmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tip bilgileri verirken, temayı, tam olarak ifade edebilen, ürün ve hizmetin özelliklerini veya vermek istedikleri mesajları, sade ve anlaşılır bir şekilde, herhangi bir rahatsız edici özellikleri tasarımlarında kullanmayan reklamdır. Doğru reklam, hitap ettiği toplumun ahlaki yapısını, psikolojik ve sosyolojik dengelerini bozacak ayrıntıları veya mesajları içermemelidir. Reklam tasarımı yapılırken belirlenen sloganların anlamları ve yönlendirme mesajları çok dikkatli hesaplanmalıdır. Farklı anlamları veya mesajları, yan anlam olsa bile vermemelidir. Reklam uygulanma esaslarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Dikkat çekecek, çarpıcı olacak diye, toplumun farklı kesimleriyle ilgili, yanlış mesajlar veya örnek oluşturabilecek olumsuz davranışların geliştirilmesine neden olmamalıdır.

Reklamın tasarlanması olayı, oldukça uzun süren ve bu sürecin içinde, pek çok araştırma ve analiz rapor verilerinin olduğu, ayrıca reklam veren firmanın da amaçları, yani misyonu ve vizyonu ile ilgili bilgilerin olduğu, bunların hepsinin değerlendirilmesiyle ana temanın belirlendiği bir süreçtir. Buralardan alından verilerin hesaplanmadan, yani dikkate alınmadan yapılan reklam tasarımlarının etkileri, günümüzde pek çok örnekle gösterilebilmektedir. Reklam pek çok şekilde dikkat çekebilmektedir. Ama burada doğru olan, reklam veren firmanın amaçlarına ulaştırılabilmesidir. Piyasa da bulunan, bütün firmaların ortak amaçları, yaklaşık olarak bilinmektedir. Bir firma; Pazar payını büyütmek ister, marka olmak ister, ürettiği yeni ürün ve hizmeti duyurmak ister, rekabet etmek ister. Tüketiciler onu bilsin ve onu sevsin, onunla bütünleşsin ister. Bu ve buna benzer amaçları ve stratejileri bulunmaktadır. Doğru reklamın da bunu verebilmesi gerekmektedir.

Normalde reklamın şiddetle, bozuk ahlak yapısıyla, doğayı bozucu etkilerle v.b. olumsuz durumlarla ilişkili bir amacı yoktur. Bunların kullanılması veya kazara ortaya bu mesajların çıkması, yetersiz analizlerin sonuçlarıdır. Bunların, reklam tasarımında ki her hangi bir mesajdan çıkmaması için, gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Doğru reklam, yaratıcı bir zeka içeren, istediği mesajları bir kare veya bir iki kare ile düzgün ve iyi düşünülmüş sloganlarla, sade ve basit bilgi metinleriyle aktarmayı başarabilen reklamdır.

Bütün bunların dışında, reklamın verdiği mesajların, tanıttığı ürün ve hizmet veya marka özelliklerinin doğruluklarının, ilgili kurumlar tarafından onaylanmış yani kanıtlanmış olmasına dikkat edendir. Tanıtım yaptığı toplumun, bütün yaş gruplarına, katmanlarına, insan yapılarına zarar verecek herhangi bir mesajı içermeyen ve reklam uygulama esaslarına uygun olarak, yaratıcı ve çarpıcı olmayı başarabilen reklamdır.