Reklam sektöründe bazı kişiler, daha doğrusu bazı sanat yönetmenleri, reklam yönetmenleri, reklam metin yazarları, art direktörler, kreatif direktörler, brand direktörler gibi mesleklerin uzmanları, reklam ajanslarının dışında, kendi bağımsız firmalarında veya kendi firmaları olmaksızın bağımsız çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışan bu tip mesleklerin uzmanları, firmalara, reklam danışmanlığı yapabilmektedirler. Reklam danışmanı, reklam yapmaya karar veren her hangi bir firmanın, ne yapması gerektiğini, baştan sonra kadar planlayan ve ona yol gösteren, yol gösterirken, kendisi de birebir bu faaliyetlerin içerisinde bulunan reklam uzmanı olmaktadır. Reklama karar veren bir firma, izlemesi gereken yol ile ilgili, reklam danışmanına başvurduğu andan itibaren, reklam danışmanı, aslında ilk görüşmede işe başlamaktadır. Firma, ihtiyaçlarını ve içinde bulunduğu Pazar ortamını aktarmaktadır. Reklam danışmanı, ilkin firmanın kendisini ve faaliyetlerini incelmektedir. Kurumsal kimliğini oluşturan çalışmaları ve unsurlarını incelemektedir. Eksik veya zayıf kalan yönlerini tamamlanmasını sağlamaktadır.

Kurumsal kimliğinden sonra, vizyonu ve misyonunu öğrenmektedir. Buralara ekleme yapılması gerektiğini düşündüğünde, firmaya önerilerde bulunmaktadır. Firmanın ihtiyaçları ve amaçlarını öğrendikten sonra, bunların doğru olarak tespitini yapabilmek için, firmanın Pazar payını, geçmiş müşteri durumunu, onların yapısını ve bugüne kadar ki davranışlarını incelemektedir. Bu noktalarda da, yapılması gereken herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunda, firmaya öneri sunmaktadır. Firmanın reklama ayırdığı bütçeyi öğrenen reklam danışmanı, ayrılan bütçe ile neler yapılabileceği konusunda, araştırmaya başlamaktadır. Bu noktada, iki ayrı şekilde reklam danışmanı iş yapmaktadır; kimi reklam danışmanı, sadece firmalara yol göstermektedir. Böyle durumlarda danışman, firmaya, ayırdığı bütçe kapsamında, reklam kampanyalarının stratejik planlamasını yapabilecek reklam ajansını, önermektedir. Reklam ajansı işte başlayıp reklamın uygulanma durumu bitene kadar, onları takip etmekte ve denetlemektedir. Diğer çeşit reklam danışmanlığı da, firmanın ayırdığı reklam bütçesine göre, kendisi reklam kampanyasının stratejik planlamasını yapmakta fakat reklam tasarımlarının yapılması ve uygulanmasını diğer kuruluşlara yaptırmaktadır.

Aktif olarak kendisinin de çalışmalara katıldığı reklam danışmanları, bir noktada firmanın sözcülüğünü yapmaktadır. Firma temsilcileri yerine, kendisi, reklam ajanslarıyla görüşmeler yapmakta ve reklam işlerini takip etmektedir. Reklam kampanyasında çalışan kuruluşlar arasındaki bağlantıları kurmaktadır. Diğer şekilde çalışan reklam danışmanları, sadece, firmaların çalışmalarını yapabilecek, yeterli kapasite ve ekiplere sahip reklam ajanslarını göstermektedir, fakat görüşmeleri gene firma temsilcileri yapmaktadır.

Reklam danışmanlığı, özellikle reklam sektörüne çok yabancı olan veya yeni kurulmuş olan firmalar için çok önemlidir. Çünkü reklamcılığı bilmeyen ve bu alanda reklam yapmaya karar veren firmalar, amaçlarına ulaştıramayacak veya zararlara yol açacak, reklam işlerini yapabilmektedirler. Bu noktada hem ayırdıkları bütçe boşa gitmekte hem de yerinde saymaya devam etmektedirler.

Arşiv

Etiketler