Reklam ajansları markalara yönelik olarak uygulayacakları stratejiyi belirlerken çeşitli taktikler, kullanılacak olan teknikler üretir ve birbiriyle bürün halinde olacak şekilde, tüketicileri bunlarla kuşatır. Oluşturulan kampanyalar, yürütülen faaliyetler markalara yönelik olarak hazırlanır ve markanın temasının oluşumunda kilit rol üstlenir. Pazarlama iletişimi, bir markanın hedeflediği amaçlara hizmet edecek şekilde kurgulanır ve tüketicilere farklı deneyimler yaşatmak amacı taşır. Pazarlama iletişiminde temel olarak hedeflenen, marka tüketici iletişimini, markanın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir biçimde kurmaktır. Bu süreçte de kullanılacak olan mecraların, reklam mesajlarının, imajların sadece akılda kalıcılığı değil, tüketicilerin dikkatini çekmesi ve gerek mesaj, gerek araç, gerekse de vaatlerin tüketicilerin zihnine yerleşerek, kalıcı olmasıdır.

İçinde bulunduğumuz dünyada, bir markanın tüketicilerle iletişim kurabileceği birçok mecra var. Sosyal medyanın da girişiyle birlikte reklam ajansları tarafından zaman zaman mecralar eski ve yeni diye tanımlanıyor olsa da, pazarlama stratejileri açısından bu doğru bir tanımlama olmaz. Bir mecranın etkisini belirleyen mecranın kronolojik olarak yeniliği ya da eskiliği değil, hedeflenen kitleyle markayı ne ölçüde buluşturabildiğidir. Bu noktada markaların doğru şekilde bilgilendirilerek, mecra seçiminde uzman bir reklam ajansı tarafından yönlendirilmeleri, hedefleriyle en iyi örtüşen mecra ya da mecralarla faaliyetler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tüketicilere etkin şekilde ulaşmak için de pazarlama faaliyetlerinin gerek geleneksel medyada, gerekse de dijital dünyada profesyonel reklam ajanslarının uzmanlığı yardımıyla gerçekleştirilmesi markalar açısından hedeflere ulaşmaya yardımcı oluyor.

Bir markanın iletişim stratejisi kurgulanırken sadece tek bir mecraya bağlı kalmadan bütün mecraların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tüketicilerle kurulacak olan iletişimde hangi mecranın kullanılacağını belirlemek için de hedefleri doğru şekilde ortaya koymak yanında araştırmalar da yapmak gerekir. Bu araştırmalar sonunda seçilecek olan mecralar, markaları tüketicileriyle pazarlama iletişim stratejisine uygun şekilde buluşturur ve doğru iletişim de kurulmuş olur. Doğru mecrada tüketicinin karşısına çıkan bir marka açısından da akılda kalıcı olmak daha kolaydır. Bu aynı zamanda marka tüketici ilişkisini de güçlendirir.  

Arşiv

Etiketler