Reklam, işletmelerin piyasaya sundukları veya sunacakları ürün ve hizmetlerle ilgili özelliklerin, tüketiciler tarafından tercih edilmesini, satın alınmasını sağlamak için, insanı etkileyici unsurların kullanılmasıyla yapılan, görsel-işitse-algısal tanıtımlardır. Firmalar, reklamların belirli amaçlar için tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Genel olarak reklam yoluyla elde etmek istedikleri; ürün veya hizmetlerin satın alınmasını sağlamak, ürün ve hizmetlerin marka haline gelmesini sağlamak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek gibi amaçlardır. Reklam, firmaların bütün bu amaçları gerçekleştirebilecek güce ve etkiye sahiptir. Doğru bir reklam kampanyasının tasarlanması ve tüketicilere sunulmasıyla, reklam kampanya içeriklerine bağlı olarak, yüzde yüz olmasa bile belirli ölçülerde bu amaçları gerçekleştirebilmektedir. Firmalar, reklamla hem pazardaki varlığını göstermekte hem de amaçlarına ulaşmak için yol kat etmeye başlamaktadır. Aynı zamanda yol kat ederken, ilerleyişini güçlendirmekte ve amaçlarının dışında, olumlu etkileri de elde etmektedir. Çünkü reklamın bu amaçları gerçekleştirirken işlevleri vardır.

Bunlar, tüketicileri bilgilendirme, hatırlatma, ikna etme, firmaların farklı fonksiyonlarına yardımcı olma (reklamla güçlenen firma çalışanlarının motive olması, dışarıda çalışan uzmanların firmaya sempati duyması gibi), firmaya değer katma gibi işlevlerdir. Reklam, bu tip işlevlerle firmanın amaçlarına ulaşmasını sağlamaktadır. Reklam genel anlamda, bu tip amaçları gerçekleştirirken, firmaların özel amaçlarını da gerçekleştirme konusunda, en az genel amaçlar kadar başarılı olabilmektedir. Reklamın özel amaçları ise, firmanın saygınlığının arttırılması, kişisel satışı desteklemesi, dağıtım kanallarıyla olan ilişkilerin geliştirilmesi, genel talebin arttırılması, ürünün denenmesi için tüketiciyi ikna etmesi, ürünün veya hizmetin kullanılmasını yoğunlaştırması, ürünün veya hizmetin tercih edilmesinin devamını sağlamasıdır. Ayrıca, firmanın imajını güçlendirmesi veya değiştirmesi, tüketicilerin ürün veya hizmeti kullanmaları için alışkanlıklarını değiştirmesi, iyi hizmeti seçebilmelerini sağlaması, tüketiciyi bilinçli hale getirmesi, tüketicinin ürün veya hizmetle ilgili ön yargılarını, yanlış veya olumsuz izlenimlerini yok etmesi gibi özel amaçlar olmaktadır.

Herhangi bir sektörde, her hangi bir firmanın bu amaçları gerçekleştirmiş olması, onun büyük bir Pazar payına sahip olmasını, marka haline gelmesini, tüketicilerin zihninde güçlü ve güvenilir firma olmasını sağlamaktadır. Bunların gerçekleşmesi halinde firmalar, daha güvenli bir zemin üzerinde Pazar faaliyetlerini sürdürmekte ve sürekli büyüme göstermektedir. İşte reklam bütün bunların gerçeğe dönüşmesini sağlayan, canlı, yaratıcı, farklı, etkileyici unsurları kullanarak tasarım yapmakta ve tüketicilerin etki unsurlarını firmaya, ürün ve hizmetlerine yüklemesini sağlamaktadır. Reklam, firma yani üretici ile tüketici arasında, onların ürün ve hizmetleri arasında duygusal bağlar kurmalarını sağlayarak bütün bu etkilerin uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler