Önceleri verdikleri hizmet şekline göre sınıflandırılan reklam ajansları günümüz değişen ve yaygınlaşan teknolojisine bağlı olarak “dijital” ekini de alabilmeye başladılar. Dijital reklam ajansı dendiğinde akla ilk olarak interaktif kelimesi gelse de, dijitallik interaktiviteden biraz daha farklı bir özellik. Öncelikli olarak dijital bir reklam ajansı sadece web sitesi tasarlamaz, markalar için interaktif uygulamalar gerçekleştirmez ya da işleyişini web üzerinden sürdürmez. Dijital reklam ajansları dijital dünyayı iyi tanır ve onun özelliklerine ve tekniğine hakimdir. Temelde bir reklam ajansının gerçekleştirdiği bütün işleri yapabilse de, dijital dünya hakimiyeti, özellikle dağıtım kanalları açısından bu ajanslara önemli avantajlar sağlar.

Dijital bir reklam ajansında da ortaya çıkartılan işlerin özünde yaratıcılık yatıyor ve reklam ile hedeflenen sonuca ulaşmak için gerçekleştiriliyor. Dijital reklam çalışmalarında bir amaç da reklamı yapılan mal – hizmetin internette doğru hedef kitleye ulaşacak şekilde konumlandırılmasıdır. Dijital reklam ajansları doğru konumlandırmaya, görünürlüğe ulaşmak için zaman zaman geleneksel mecraları da kullanarak çalışmalarını destekleyebilir. Dijital dünyada var olmak günümüzde neredeyse bütün markalar açısından zorunlu hale geldi. Giderek etkinliği artan sosyal medya, geleneksel medyanın kullanıcılara ulaşmakta yetersiz kalması ya da bizzat içeriğin dijital dünyaya da taşınması özelliklerinden dolayı dijital reklamlar yok sayılamayacak bir alan olarak günümüz reklam dünyasında yerini pekiştiriyor.

Bir reklam ajansı nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, özünde yapılan işin reklamın hedefleriyle örtüşmesi gerekir. Dijital bir ajansın da yaratıcı çalışmalarında kullanacağı ana fikir, pazarlama stratejisinin üzerine inşa edildiği fikirdir. Bu da satışı, bilinirliği arttırmak, kendini hatırlatmak, devamlılığı sağlamak, marka bilinirliğini pekiştirmek gibi amaçlardan birisi olabilir. Dijital reklam ajansları teknik alanda yetkinlik sahibi olsalar da, önemli olan üzerinde çalıştıkları mal – hizmeti doğru şekilde hedef kitle ile buluşturabilmeleri. Bu da hangi sınıfa dahil edilmişse edilsin, reklam ajansının geleneksel yöntemlerle ürünü ele alıp detaylı olarak incelemesini, ürünün mevcut konumunu ve hedeflenen konumunu, pazar payını, bilinirlik oranını, marka değeri gibi niteliklerini bilmesini gerektiriyor. Sadece dijital alanda var olmak ne markalar ne de ajanslar açısından yeterli değil. Doğru yer ve zamanda, doğru şekilde, doğru kişilere verilemeyen bir mesaj, ne kadar iyi olursa olsun boşa giden bir çaba olmaktan öteye gidemiyor. Sıkça bahsettiğimiz interaktif reklam uygulamalarının bilinirlik sorunu anlatmak istediğimizin en iyi örneği. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak ortaya konan bu çalışmaların çoğu hedef kitlesine ulaştığında kampanya bitmiş bile olabiliyor. Yani dijital dünyada olmak, dijital dünya kullanıcılarına ulaşmak için geleneksel yöntemleri de kullanmayı bir anlamda zorunlu hale getiriyor.  

Arşiv

Etiketler