Değişen sosyo – ekonomik şartlar ve ilerleyen teknoloji ile birlikte her sektörün olduğu gibi reklam ajansları da iş planlarını bu yeni düzene uyarlamak ya da değiştirmek zorunda. Bu süreçte bir ajansın iş planında genellikle merkezde oturtulması gereken tamamlayıcı parça olarak sosyal medya ve içerdiği uygulamalar oluyor.

Bir reklam ajansının bu yeni mecrada etkili olabilmesi için yapması gereken çalışmaların başında niş hedef kitleyi doğru tanımlanması gerekiyor. İkinci nokta ise yeni düzende reklam ajanslarının daha fazla dinleme gerekliliği olması. Dinlemenin bir reklam ajansına sağlayacağı en önemli fayda, muhtemel müşterilerin pazarlama çalışmaları sırasında yaşamış oldukları hayal kırıklığı ve karşılaştıkları engelleri de anlamaya olanak sağlaması. Şeffaflık bir reklam ajansı için çok önemlidir. Ayrıca bir müşterinin başarısının reklam ajansının başarısından daha fazla ön planda tutulmalıdır. Başarının anahtarı zaten bu cümlenin içinde; bir reklam ajansının müşterisine bunu doğru yansıtabilmelidir. Hiçbir reklam ajansı müşterisi olmadan başarılı olamaz. Müşterinin olduğu yerde müşteri ilişkileri de vardır. İletişimi doğru sağlayabilen reklam ajansları bir adım öndedir çünkü insanlar bildikleri, güvendikleri ve hoşlandıkları kişilerle çalışmak isterler. Sosyal medya birçok kişiye ve firmaya olduğu gibi reklam ajanslarına da yakın ilişki kurabilme olanağı sağlar. Bir reklam ajansının müşteri karşısında kendini konumlandırırken bir pazarlama ortağından ziyade, pazarlama lideri olması her zaman için çok önemlidir. Çünkü reklam herkesin bildiği ama özünde kimsenin bilmediği bir şeydir. Müşteriler ortaklık değil, bu konuda önderlik isterler. Reklam ajansı da bu önderliği doğru bütçeyi, doğru kanallara, doğru zaman ve mesajla doğru şekilde ileterek gerçekleştirecektir. Ve son olarak genellikle çok da konuşkan olmayan reklam ajanslarının artık biraz daha konuşkan olması ve daha sıkı bir iletişim kurmaya çalışması gerekiyor.

Bunlar bir reklam ajansının bildiği ama çok da fazla uygulamadığı noktalar. Dijital dünya ve iletişim yöntemleri içinde, sosyal medya aslında bütün bu noktaların pratiğe dökülebildiği bir araç haline geldi. Bir reklam ajansı sosyal medya yardımıyla hedeflerini daha açık ortaya koyabiliyor, iş stratejilerini farklılaştırabiliyor ve en önemlisi müşterilerinin gerçekten ne istediklerini anlayarak onları kendine çekebiliyor.Sosyal medyanın da merkezde bütünleyici bir parça olarak yer almasıyla birlikte, bir reklam ajansı daha şeffaf, konuşkan ve yok gösterici olduğu bir pozisyona oturabiliyor.  

Arşiv

Etiketler