Reklam yönetmeni ile diğer sinema, dizi ve film yönetmenleri birçok ortak noktada buluşsalarda, reklamın çok daha farklı bir sektör olması açısından, reklam yönetmenliği bazı keskin çizgiler ile ayrılmaktadır. Çekilecek olan reklam filminin senaryosu dahil olmak üzere, reklam filminin çekiminde ve yapımında en ufak ayrıntıya kadar müdahale edebilen, onların düzgün bir biçimde yapılmasını, verilmek istenilen mesajların çerçevesine oturmasını sağlayan kişilerdir. Günümüzde reklam yönetmenleri, sinema sektöründe ki yönetmenleri hem teknoloji açısından hem de fikir açısından çok geride bırakmışlardır. Sinema sektörü, kendi alanında ki filmlerin çekimi için, reklam sektöründeki yönetmenlere ihtiyaç duymakta ve bazen onlarla birlikte çalışmaktadır. Reklam yönetmenleri, reklam filminde rol oyuncuların davranışlarını, kameramanların çalışmalarını, reklam filminde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin kullanımları ve bunların hepsinin seçilmesi sırasında yönlendirici rol oynamaktadır. Sadece bunlarla kalmayıp, pre prodüksiyon, post prodüksiyon çalışmalarının hepsinde, belirleyici olmakta ve neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir üretmektedir. Reklam yönetmenleri, yazılmış olan senaryoya da müdahale edebilmekte, gerektiğinde kendisi de reklam metnini yazabilmektedir.

Çünkü reklam yönetmenleri, reklam kampanyalarını, baştan sona kadar, bütün aşamalarıyla bilmekte ve bu konularda deneyim sahibi olmaktadırlar. Mesleklerini belli bir uzmanlıkla yapabilmek için, uzun bir süre reklam sektöründe çalışmışlardır. Reklam yönetmenleri, geldikleri nokta çerçevesinde, reklam ajanslarında, bağımsız olarak veya kendi firmaları vesilesiyle sektörde faaliyet göstermektedirler. Reklam yönetmenleri, oyuncuların, rollerinde ki davranışlarını, mimik hareketlerini, kullandıkları sözlerin veya kurdukları cümlelerin vurgularını, onlarla birlikte kullanılan ve reklam mesajlarının etkili bir şekilde iletilmesine vesile olan işaretlerin, ibarelerin kullanım biçimlerini denetleyen, yön veren veya yeniden yazan kişidir. Reklam filmlerinde etkin olarak çalışan yönetmenler, sanat yönetmeni ile görüntü yönetmeni olmaktadır. Sanat yönetmeni, reklam filminin sanatsal özellikleri ile ilgilenmektedir. Yani dekor seçimi, müzik, mekân, objeler, tasarım ve öbür çevresel faktörleri bu anlamda düzenleyen kişilerdir.

Görüntü yönetmeni ise; görsel öğelerin önemli olduğu video çekimlerinde kullanılan fotoğraf, gene dekor, figürasyonların polarizasyonlarıyla ilgili, en iyi sonuçları elde edebilmek için, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayan kişiler olmaktadır. Reklam filmlerinde, her iki yönetmen de çalışabilmektedir. Ama bazen, sadece bir tanesi yeterli olabilmekte ve diğer yönetmenin yaptıklarını da yapabilmektedir. Yönetmenler bazen kendileri de kamera çekimleri yapabilmektedir. Zaten işleri gereği, kamera çekimleri konularında uzmanlaşmış oldukları için, gerektiğinde kameranın başına geçebilmektedirler.

Reklam yönetmenleri ile sinema yönetmenleri arasında olan en belirgin fark, reklam yönetmenlerinin, reklamcılık sektöründen gelmiş olmalarıdır. Bu durum ise onların, diğer yönetmenlerden daha yaratıcı, daha açık algılara sahip olmalarını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler