Aylık, iki haftalık, haftalık gibi periyodlarla yayınlanan dergiler reklamlar açısından diğer basılı mecralara göre daha fazla detayın ve sınırsız yaratıcılığın kullanılabildiği bir mecradır. Her ne kadar teknolojinin günlük hayatımızın içinde yerini giderek sağlamlaştırması ve medyanın da buna uyum sağlayarak farklı uygulamalarla karşımıza çıkmaya başlaması nedeniyle özellikle gazete ve derginin tahtı sallanıyor olsa da reklamlar açısından etkinlikleri hala devam ediyor ve edecek. Elimize alıp sayfalarını çevirmeyecek de olsak gazete ve dergiyi farklı teknolojik araçlar kullanarak okumaya devam edeceğimiz muhakkak. Doğal olarak da bu yayınların hayatını sürdürmesi için gereken finansmanın en önemli parçası olan reklamlarla da değişen şekillerde karşılaşmaya devam edeceğiz. Dergileri yazılı basın içinde tematik televizyon kanalları gibi tanımlayabiliriz. Sektörel, güncel, siyasi, mizah, edebiyat, akademik gibi çeşitli kategorilerde yayınlanan bu dergiler kişilerin ilgi alanlarıyla doğrudan bağlantı kurdukları mecralardır. Reklamlar açısından baktığımızda da, hedef kitleye ulaşmak noktasında en etkili reklam türlerinden birisidir. Zamana yayılan okuma süresi ve okuyucuların bağlılığı da dergi reklamlarının etkisini arttıran özelliklerdendir. Dergi reklamlarının taşıdıkları mesajların güvenilirlik ve inandırıcılık konusunda kabul edilme oranı yüksektir. Basım teknikleri, kağıt kalitesi gibi özellikler açısından görsel anlamda daha etkili olurlar. Bu aynı zamanda farklı reklam uygulamalarının da gerçekleştirilmesine olanak tanır. Basılı mecraların en büyük sorunu olan kısa metinli ve görsele dayalı reklam anlatımı dergiler için geçerli değildir. Dergi reklamları bilgilendirici uzun metinler içerebilir. Promosyon ürünlerinin dağıtımı açısından dauygun bir mecra olan dergiler her ne kadar bir tek kişi tarafından satın alınsa da, taşınabilirliği ve saklanabilirliği nedeniyle daha fazla kişiye ulaşırlar. Olumlu özellikleri yanında dergi reklamlarının bir de olumsuz özellikleri vardır ki bunların başında dergilerin periyodik olması ve gündemi de bu periyodlara göre takip ediyor olması gelir. Dolayısıyla reklamların da bu periyoda göre hazırlanması gerekir. Dergilerin maliyet, esneklik, formatlardaki kısıtlılık, sınırlı sayfa sayısı ve teşhir zorluğu başta olmak üzere özellikle dar bir okuyucu kitlesine ulaşması, yayın periyodlarına bağlı olarak mesajın etkisinin düşük ya da geçici olması gibi dezavantajları vardır. Diğer basılı mecralarda olduğu gibi işitsel ve hareketli öğelerden yoksun olan dergi reklamları okuyucunun dikkatini çekmeyebilir. Her ne kadar internetin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel medyanın gerileyeceği ve yok olacağı inancı hala var olsa da, özellikle verileri toplayan ve okuyucuya aktaran dergiler hala popülaritesini koruyor. Özellikle sektörel anlamda bir doğrudan pazarlama aracı olarak şirketlerin en önemli yardımcıları olan dergiler, elektronik alanda da klasik formlarına oldukça yakın uygulamalarla yerini alabiliyor. Bu da onları sanal dünyanın giderek yaygınlaşması sürecinde tamamen savunmasız bırakmıyor. Diğer mecralarda olduğu gibi dergiler de uyum sağlayabildikleri ölçüde sanal dünyada yerlerini sağlamlaştırıyor. Ayrıca interaktif reklam uygulamaları ile dergi reklamlarının yaratıcılığa açık olma özelliği birleştiğinde ortaya çok etkileyici uygulamalar da çıkabiliyor.

Arşiv

Etiketler