Dergiler, yayınlanmaları belirli bir periyoda bağlı olan basılı mecralardır. Haftalık, 15 günlük, aylık gibi belirlenen periyodlarda, haber, ekonomi, mizah, eğlence, kültür – sanat, edebiyat, gezi, spor gibi konular yanında, sektörlere veya belli meslek gruplarına da hitap edecek şekilde yayınlanırlar. Dergilerin okuyuculara ulaşma süresi gibi, yayınladıkları reklamlar da belirlenen hedef kitleye yayın periyoduna uygun olarak ulaşır. Bir dezavantaj olarak görünse de, özellikle sektör dergi reklamları hedef kitleye diğer reklam türlerine göre daha kolay ulaşır. Dergiler alışveriş dahil doğrudan ilgi alanlarına yönelik olarak çıkarıldıkları için, reklama konu olan ürün – hizmet hakkında detaylı bilgiler verilebilir. Farklı mecralarda verilmesi mümkün olmayan açıklamalar, mal – hizmetlere dair terim ya da açıklayıcı bilgiler dergi reklamlarında kolaylıkla kullanılabilir. Bu reklamlarda kullanılan dil de, yine hedeflenen kitleye uygun olarak daha teknik olabilir. Dergiler kağıt bakımından diğer basılı mecralara göre daha kalitelidirler, bu özellikleri görsel açıdan da detaylı ve kaliteli baskılar alabilme olanağı sağlarlar.

Eğer sektöre yönelik ya da belirli bir ilgi alanına dahil olan tüketicileri hedefleyen bir ürün – hizmet reklamı yapılıyorsa ve tüketicilere doğrudan ulaşılmak isteniyorsa, reklam için seçilecek en doğru mecra dergilerdir. Bu reklamlar hedeflenen etkiye bağlı olarak belli bir kampanya dahilinde, diğer mecralarla birlikte de planlanabilir. Son yıllarda giderek artan tematik kanallar da dergiler gibi, gerek sektörlere, gerekse kişisel ilgi alanlarına yönelik olma özelliklerinden dolayı belirlenmiş hedef kitlelere ulaşmada önemli avantaj sağlarlar. Sadece etki ve yayın süresi daha kısa ve hızlı olan televizyon reklamlarını değil diğer mecraları da dergi reklamları ile pekiştirmek de mümkündür.

Geniş bir topluluk içerisinde hedef kitleye ulaşmaya çalışmak yerine, mal – hizmetlere ihtiyaç duyan, duyabilecek olan hedef kitle ile doğrudan iletişim kurmak dergi reklamlarında mümkündür. Diğer mecraların aksine, tüketiciler tarafından reklamların dikkate alınma özellikleri vardır çünkü okuyucular reklamı yapılan ürüne o an ihtiyaç duymuyor olsalar da, bu ürünler derginin içeriği ile paraleldir ve okuyucuyu ürün hakkında bilgi sahibi yapar. Dergi reklamlarının en önemli avantajı görece kapsamı dar olan planlamalarla istenilen sonuca ulaşabilmenin mümkün olmasıdır. Reklamı yapılan/yapılacak olan mal ve hizmetin tüketicilere ulaşması konusunda belirlenmiş görece kısıtlı bir zaman dilimi yoksa, mal – hizmet nispeten daha dar bir ilgi – alışkanlık – profesyonellik alanına hitap ediyorsa seçilecek olan en doğru mecra dergilerdir. Gerekirse diğer mecralarla da birlikte planlanabilecek olan bu reklamlar hedeflenen sonucun etkin bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır.  

Arşiv

Etiketler