Caterpillar, jeneratörlerini Çin gibi büyük bir pazarda tanıtmak için bir kampanya hazırlamış. Ogilvy & Mather-New York reklam ajansı tarafından düşünülen kampanyada, Çin'de önem verilen birçok festivalden biri olan Fener Festivali'nde fenerlerin Caterpillar jeneratörle aydınlatılması düşünülmüş. Festivalde, 8840 fener için gerekli 252.000 wattlık enerji, Caterpillar jeneratörüyle sağlanmış. Çin'de fenerler, bolluk ve talihi sembolize ediyormuş.