Bütünleşik, zaten kendi içerisinde diğer elemanlarla oluşturulan yeni bir bütün anlamına gelmektedir. Piyasada, buna ilişkin olarak geliştirilen, aslında birbirinden çok ta farklı olmayan ama farklı öğeleri kapsayan veya eksilten tanımlar bulunmaktadır. Bunlardan birinci tanıma göre, bütünleşik pazarlama iletişimi; reklam-satış geliştirme-halkla ilişkiler-doğrudan pazarlama-ticari fuarlar-kişisel satış-satış noktası gibi öğelerin, birbirlerini tamamlayacakları şekilde, aynı zamanda markaların, pazarlama karmalarının diğer öğeleriyle de bütünlük oluşturmasıdır. Bir diğer yapılan tanımlama da ise, bütünleşik pazarlama iletişimi; müşteri, hedeflenen tüketiciler, hisse sahipleri, çalışanlar, ilişkili gruplara yollanan mesajlarla birlikte, firmanın ürün ve hizmetinin, markalarının hedef tüketicilere ilettiği mesajların denetlenmesi, mesajlara etki edilmesini kapsayan, karşılıklı, uzun süreli, stratejik iletişim dönemi olmaktadır. Buna göre, bütünleşik pazarlama iletişimi özelliklerinin belli başlı öğeleri şu şekilde gösterilmektedir. * Teknoloji her anlamda kullanılmalıdır. * Bütünleşik Pazarlama iletişimi, bütün iletişim araçlarının pazarlama karması ile birleştirilmesi ve stratejisinin yapılaması gerekmektedir. * Tüketici ile müşterilere odaklanır. * Amaç farkındalık yaratmak değil doğrudan satışa yöneliktir. * Bu anlamda gerçekleştirilen her faaliyet ölçülebilir olmak durumundadır. * Müşterilerle iki yönlü iletişim akışında bulunur. * Veritabanı temel alınarak planlama ve uygulama yapar. * Dışarıdan içeriye doğru planlamalarını gerçekleştirir. Burada en çok önemsenen nokta, bütünleşik pazarlama iletişimi adına yapılan planlamanın, uygulamanın tek bir merkezden gerçekleştirilmesidir. Bu tip bir pazarlama iletişimini ortaya çıkaran, bunun oluşturulmasını gerekli kılan, etkili özellikler ise şu şekilde gösterilmektedir. Günümüzde iletişimin yoğunlaşmış olmasından kaynaklı, ortaya çıkan iletişim kirliliği hedef tüketici kitlelerine ulaşımı zor hale getirmiştir. Tüketiciler her geçen gün daha da bilinçli olmakta ve ürün, hizmetler hakkında daha çok bilgi istemektedirler. Ekonomik pazarların bugün geldikleri nokta da bu etkenler arasında gösterilmektedir. Bu da Pazardaki gelişimler ve evrensel çapta sürekli artış gösteren firmaların rekabet ortamları olmakta. Bir diğer özellik te, gönderilen mesaj güvenirliliği ölçümlerinde ortaya çıkan düşüş. Geleneksel reklam maliyetlerinin artması ve etkisinin azalması, reklam veren firmaların değişiklik gösteren beklenti durumları da bunların arasında. Ayrıca veritabanı oluşturma ve bunun maliyetinin azalması da bütünleşik pazarlama iletişimini ortaya çıkaran nedenler arasında gösterilmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkışı, yukarıda da sayılan pazarlama iletişimini ortaya çıkaran elemanlar olan reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk’ların bir bütün içerisinde kullanılmasıyla, bunların zayıf kalan yönlerinin kapatılması amaçlanmaktadır.

Arşiv

Etiketler