Reklam sektörüne ilk kez giren bir reklam ajansı, başlangıç olarak ihtiyaç sahibi bütün firmalarla çalışır. Sektör içerisinde yer edinebilmek için hiçbir ayırım yapmadan veya firma sınırlaması koymadan hepsinden iş alır. Çünkü ajansın başlangıçta tanınmaya ihtiyacı vardır. Tasarım mantığını, daha doğrusu, ajansın sektör içerisindeki vizyon ve misyonunun firmalar nezdinde tanınmasını sağlamak zorundadır. Ancak tanındıktan sonra, sektörün neresinde, nasıl bir yol izleyeceğini belirleyebilir. Butik reklam ajansı, genellikle, tanınmış ajanslardan koparak, kendine ayrı bir ajans kuran kişiler tarafından izlenen bir çalışma şeklidir. Çalışma şekli diyoruz, çünkü butik sınırlı sayıda firmayla çalışan ajans anlamına gelmektedir. Piyasada, tanıtım hizmetlerine ihtiyacı olan birkaç markayla anlaşma yaparak, onların dışında başka hiçbir markayla çalışmayan ajanslara butik ajans deniliyor.

Bir ajansın bunu yapabilmesi için, diğer bir ifadeyle, bir markanın sınırlı çalışan bir ajansla, bu kadar önemli bir anlaşma yapabilmesi için çalışmalarını, çalışan kişilerin uzmanlıklarını biliyor olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de pek çok ajans bu şekilde çalışıyor ve bunların çoğu isim yapmış ajanslardan ayrılarak oluşmuş durumda. Butik reklam ajansı, herhangi bir markayla anlaşma yaptığında, firmanın bütün tanıtım ihtiyaçlarından sorumlu hale geliyor. Reklamcılığın yapıldığı bütün mecralarla ilgili çalışmaları kendisi üstleniyor. Bu tip ajanslar, diğerlerine nazaran çok daha uygun fiyatlarla çalışıyorlar yani normallerinden daha ekonomik oluyor. Bu yüzden markalar, tam hizmet reklam ajanslarındansa butikleri tercih edebiliyor. Günümüzde, bu konuyla ilgili uzmanların tartışmaları söz konusudur. Seçilen yol yani butik olarak çalışmak doğru mudur değil midir?

Çünkü butikler, piyasada belirlenmiş tanıtım çalışmalarının fiyatlarını aşağı çekebiliyor. Tabi bu durum markaların işine geliyor. Onlar doğal olarak işlerinin en uygun fiyatla, en iyi şekilde yapılmasını tercih ediyor. Fakat tam hizmet reklam ajansları için bu durum olumsuz etkiler yaratıyor. Butik çalışma tarzını seçenlerden dolayı, fiyatlarını minimuma çekmek ve onlarla rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Markalar, tam hizmet ajanslarıyla çalışırken, kendi mantıklarını ve uzmanlıklarını ancak ajanstaki uzmanlarla hem fikir olabildiklerinde uygulanmasını sağlayabiliyorlar. Fakat butiklerle çalışırken firma yetkilileri bütün istediklerini yaptırabiliyorlar. Bu nokta, markaların tercih edebildikleri bir durum olmasına rağmen aslında, hem reklamcılık sektörüne hem de diğer ajanslara oldukça zarar verebiliyor. Bu defa reklamın uzmanları kimlerdir, asıl ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri kimler biliyor tartışmasının önü açılıyor.  

Arşiv

Etiketler