Piyasada herhangi bir kuruma bağlı olmadan, tek başına bağımsız çalışan reklamcılar kastedilmektedir. Profesyonel reklamcılık açısından değerlendirdiğimizde, yıllarca reklam sektörünün içerisinde faaliyet gösteren, hemen her noktasını ayrıntılarıyla bilen, bilimsel disiplinlerin nasıl kullanılması gerektiğini, toplum analizlerini ve sonuçlarının nasıl değerlendirilmesi ve kullanılması gerektiğini bilen, aynı zamanda, tüketici eğilimlerinin istenilen noktalarda değişiminin sağlanması yönünde, nasıl çalışmaların yapılması gerektiğini bilen uzmanlardan bahsediyoruz. Bunlar; reklam metin yazarları, grafik tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar, animasyon ve görsel tasarım uzmanları, web tasarımcılar, interaktif tasarımcılar v.b. olmaktadırlar. Reklam veren firmalardan veya bir reklam ajansından işi almaktadırlar. Bazen reklam veren firmalar veya reklam ajansları, bir reklam filminin metinini, piyasada, kendini bu anlamda kanıtlamış uzmanlara vermektedirler. Örneğin, tek bir logo tasarımı, tek bir katalog, broşür, insert tasarımı, bir web sitesi, bir animasyon reklam filmi v.b. işleri piyasada tüzel kişiliği olmayıp, bağımsız olarak çalışan, reklam alanlarının bir bölümünde uzmanlaşmış kişilere verilmektedir. Bu tip uzmanlar genellikle ya bir yüksek öğrenim kurumlarının birinden ya da piyasa da yetişmiş olmaktadırlar. Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan kişilere verilen eğitimler, reklam sektörünün bütün alanlarıyla ilgili olmaktadır.

Bir reklam profesyonelini yetiştiren yüksek öğrenim kurumları, teori ve uygulama birlikteliğini içeren bir eğitim sisteminden geçirmektedir. Bu tip eğitimleri, öğretim üyesi kadroları vermektedir. Etkileşimli bir eğitim için, laboratuar çalışmalarını da içeren ve öğrencilerini devamlı olarak, sektörel rekabete özendiren ve yönlendiren bir anlayış çerçevesi sunulmaktadır. Her öğrenciyi en az bir alanda, profesyonel hale getirmeyi amaçlamakta ve daha okuldayken sektöre yaklaştırmaktadır. Eleştirel bir bakış açısı, etik anlayışın kavranması, dünya çapında geçerli olabilecek bir literatür bilgisi kazandırılmakta, hem kendi ülkelerinde hem de dünya çapında bu alanda üretim yapacak yeteneğe sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu noktada öğrenciler, yüksek eğitim kurumlarından şu konuları öğrenmektedirler; Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Ajanlar Dünyası, Brief ve Konkur Süreci, Ajans-Marka-Müşteri İlişkisi, Stratejik Planlama Süreci, Kreatif Süreç, Reklam Yazarlığı, İnteraktif Pazarlama İletişimi, Medya Planlama, Kampanya Sunumları.

Bu tip konuları öğrendikten sonra, tam hizmet reklam ajanslarından birinde veya diğer ajanslarda bir süre çalışmaktadırlar. Burada pratik ve gerçek deneyimlerle donanmaktadırlar. Piyasa da bir reklam kampanyasının içinde çalışmaya başlayınca, gerçek bir reklam tasarımının nasıl yapıldığını, tasarım aşamasına gelene kadarki araştırmalardan ve sunumlardan nasıl yararlanıldığını, ana temanın belirlenme biçimini görmekte ve uygulamaların içerisinde yer almaktadır. Tam hizmet reklam ajansının, reklam veren firmadan aldığı sunumla, işe başlama aşamasından reklamın yayınlanma noktasına kadar ki süreçleri, zaten, yüksek eğitim kurumlarındayken öğrenen reklamcılar, piyasa deneyimlerinde gerçek olanını üzerine ekleyince, reklam sektörüne uygun, yaratıcı çalışmalar yapabilmektedirler. Ajansın içerisinde bulunan diğer birimlerin çalışma biçimlerini, uygulamalarını görmekte ve birebir katılabilmektedir. Aynı zamanda, reklam için yapılan toplum analiz çalışmalarının nasıl yapıldığını, analiz anketlerin soru tiplerini ve anlamlarını, değerlendirilme aşamalarını takip etmektedirler. Böylece bağımsız olarak reklam işlerini yaptıklarında, neyin nasıl hazırlanması gerektiğini bilmektedirler. Bütün bu eğitimler ve piyasa deneyimlerinden sonra, kişiler reklam konusunda uzman ya da profesyonel hale gelmektedirler.

Aslında tam hizmet ajansı ile bağımsız çalışan reklamcılar arasında çok ta büyük bir fark bulunmamaktadır. Aynı işlevleri yerine getirmektedirler. Aradaki tek fark, birinin kurum, birinin şahıs olmasıdır. Bu tip ayrımlar, zaten, reklam veren firma için çok önemli bir yer teşkil etmemektedir.

Reklam veren firmalar, reklama karar verdiklerinde, belirli amaçları belirlemiş olmaktadırlar. Yani, firmanın Pazar için, planları bulunmaktadır. Pazar içerisinde firmalar, zaman zaman kendi durumlarını gözden geçirmektedirler. Veya pazarda belirli bir sıkıntı veya ihtiyaç belirlemektedirler. Bunlar; firmaların ciddi rakipleri söz konusu olmuştur, onlarla rekabet etmesi gerekmektedir veya satış miktarı düşmüştür yükseltmesi gerekmektedir veya marka olmak istemektedir. Bunların dışında, firmaların reklama karar vermelerini sağlayan başka etkenler de bulunabilmektedir. Örneğin, firma yeni bir ürün üretmiş ve piyasaya sürmek istemektedir veya var olan bir ürününde değişiklik yapmıştır, tanıtmak istemektedir. Bir başka neden de, firmanın üretim kapasitesi büyümüştür ve Pazar payını arttırmak istemektedir. İşte bütün bu nedenlerin her hangi birisi veya birkaç tanesi, firmaların reklama karar vermelerini sağlamaktadır.

Firmalar, tam bu noktada, profesyonel reklamcılarla görüşmeleri başlatmaktadırlar. Reklam veren firmalar, daha önce iş yaptıkları ve işlerinden memnun oldukları, reklam profesyoneli yoksa reklam işlerini ihale etmektedir. İhalelere, reklam ajanslarıyla beraber, serbest çalışan reklamcılar da başvurabilmektedir. Burada reklam veren firma, onu, amaçlarına ulaştırabilecek uzmanlığa ve bilince sahip, bir reklamcıyı tespit edip onunla çalışmalarını sürdürmektir. Reklam veren firma da, yıllarca reklamcılarla çalıştığı için reklamın gücünü bilmektedir. İyi bir reklamcının sahip olması gereken özellikleri bilmektedir. Dolayısıyla başvurular arasında, en iyi çalışma örneğini seçmekte ve tasarımcılarıyla görüşmeleri başlatmaktadır.

Reklam profesyonellerinin, reklam veren firmadan aldıkları işler, tek bir reklam işiyse, yani tek bir reklam filminin metni, veya reklam filminin grafikleri, bir web sitesi, baskılı herhangi bir broşür, katalog, insert, dergi, veya logo tasarımı veya buna benzer başka bir çalışma olduğunda, reklam ajanslarına ihtiyaç duymadan, tek başına yapabilmekte ve onu, reklam veren firmaya sunabilmektedir. Ama alınan reklam işi, geniş bir reklam kampanyası ise, profesyonel reklamcı, reklam ajanslarında çalışan, gerekli birimlerin çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada reklam kampanyasında, ilgili konularda faaliyet gösteren, reklam ajanslarıyla bağlantı kurmaktadır. Kampanyanın onlarla ilgili bölümlerini, onların yapmasını sağlamakta ve kampanyanın baştan sona kadar, her aşamasıyla birebir ilgilenmektedir. Bağımsız çalışan reklam profesyonelleri de reklam ajanslarıyla aynı mantık çerçevesinde çalışmalarını yapmaktadır. Aradaki tek fark, burada reklamcı kişi, bireysel olarak, reklam veren firmayla yaptığı reklam sözleşmesini temel alarak, diğer ilgili ajansları görevlendirmektedir. Bunu, gene reklam kampanyası süresince, ihtiyaç duyduğu ve reklamcı firmaların faaliyetleri kapsamına giren konularda yapmaktadır.  

Arşiv

Etiketler