Firmalar aynı diğer mecralarda olduğu gibi, radyoları da bir iletişim aracı olarak kabul etmektedir. Fakat radyolar, reklam iletişiminin diğer mecralarında olduğu gibi görsel olmamaktadır. Buna rağmen pek çok araçtan daha etkili olabilmektedir. Çünkü bu  iletişim aracı, etkileşimli olabilmektedir. Dinleyiciler, günün her saatinde radyolarını dinleyebilmektedirler. İnsanlar radyoları, günlük iş yaşamlarını sürdürürlerken dinlemektedir. Ama bu durum radyoların bütün programları için geçerli değildir. Kimi radyo programları, çok beğenilmekte ve yüksek bir dinleyici kitlesine sahip olabilmektedir. Bu durum, programların hem işlediği konulara hem de programı sunan sunucuya bağlı olarak değişmektedir. Sevilen programlar özellikle dinleyicileri tarafından beklenmekte ve etkin olarak dinlenilmektedir.

Radyo, işitsel kitle iletişim aracıdır. Aynı diğerlerinde olduğu gibi, kimi radyo istasyonları ulusal yayın kimi radyo istasyonları da yerel yayın yapmaktadır. Bu alana yapılan reklam çeşitleri de; karşılıklı diyalogların olduğu ve arka fonda müziğin desteklediği reklam, spotlar, sözlü veya sözsüz cıngıl veya sponsorluklar başlı başına firmaların tanıtımlarından oluşan kuşaklar halinde yayınlanmaktadır. Radyo tanıtımları, ya program akışının aralarında veya sözünü ettiğimiz programlara, firmaların sponsor olmasıyla, programın başında veya sonunda tanıtım mesajları iletilmektedir.

Radyonun programları genellikle, dinleyicilerin katılımı sağlanarak yapılmaktadır. Bu durum ise radyoyu diğer kitle iletişim araçlarından ve sektörün diğer mecralarından daha avantajlı konuma getirmektedir. Dinleyiciler her hangi bir programa katıldıkları zaman, hem kendileri hem de diğer dinleyiciler, ilgili radyolara karşı samimi duygular beslemektedir. Genellikle, kendilerini radyoya daha yakın hissetmekte ve güvenmektedirler. Dolayısıyla bu iletişim aracının reklam kuşaklarını daha etkin dinleyebilmekte ve mesajlarını algılamaktadırlar. Özellikle sevilen program aralarında kullanılması, dinleyicilerin  mesajları bütünüyle dinlemelerini sağlamaktadır

Firmaların, radyo iletişim aracını tercih etmesi, hem maliyet açısından hem de düzenleme zamanı açısından karlı olmaktadır. Radyo mecralarına tasarlananlar, çok kısa bir sürede hazırlanmakta ve firmaların istedikleri değişiklikler, kısa sürelerde yapılabilmektedir. Radyo tanıtımlarının işitsel olması, aslında dinleyiciler için bir tür giz oluşturmakta ve reklam tasarımının doğru işlenmesi halinde, merakla buradaki tasarımları dinlemektedirler. İnsanlar merak ettikleri şeyleri öğrenmeye çalışırlar. İster radyolarda olsun, ister açık hava, ister gazetelerde olsun, tam olarak anlayamadıkları ve dikkatlerini çeken özellikleri inceler, öğrenirler. Radyoların işitsel olmasıyla, bu mecraya yönelik tasarlanacak olanlarda, merak unsurunun mesajlarda işlenmesi, dinleyicilerin hem algılarını hem de kulaklarını açmalarını sağlamaktadır.  

Arşiv

Etiketler