Bu uygulama, açık hava reklam mecrasının bir kolu olan bina giydirmeleri tekniklerinden biridir. Bilindiği gibi şehir merkezlerinde, büyük marka binalarının, mağaza duvarlarının, alış veriş merkezlerinin veya reklam uygulamasına uygun olan binaların, en yoğun görülebileceği yüzeyleri, reklam uygulamaları için, çeşitli firmalar tarafından kiralanmaktadır. Bu tip binaların yüzeyleri normal duvar olabilirken, bazı binaların yüzeyleri camlıdır. Reklam duvarları adı verilen uygulama, binaların yüzeylerinin duvar olması halinde kullanılmaktadır. Bu tip alanlara, billboardlar, reklam afişleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Duvarlara billboardların uygulanması halinde, billboard aracıyla birlikte duvarlara monte edilmektedir. Billboard araçları bilindiği gibi, birden fazla tasarım afişini içine alabilmekte ve bu afişler ardı ardına dönebilmektedir. Dönüş zamanları ayarlanabilmekle birlikte, günün saatlerine göre, aydınlatma sistemleri de devreye girebilmektedir. Billboardların uygulanmadığı bu tip bina duvarlarına bazen, boyama teknikleriyle reklam uygulanmaktadır. Bazen de bina duvarı ebatlarında büyük bir afiş duvara yapıştırılmaktadır. Bu tip duvarlar, firmalar, reklam ajansları tarafından kiralanmakta veya bina sahipleri tarafından kullanılmaktadır.

Şehir merkezlerinde veya insanların en yoğun olduğu bölgelerde bulunan bu binaların yüzeylerinin cam olması halinde ise, özel olarak hazırlanan cam folyosunun kullanılmasıyla reklam uygulanmaktadır. Bu tip folyolar, ofset baskı yoluyla basılmamaktadır. Bunlar genellikle folyo baskısı için üretilen, dijital baskı makinelerinin kullanılmasıyla basılmaktadır. Dijital baskı makineleri, birkaç metreye kadar, bileşenleri farklı olabilen, çeşitli malzemeler üzerine baskı yapabilmektedirler. Bu tip makineler, açık hava reklam ajansları tarafından, kendi bünyelerinde kullanılmaktadır. Uygun bina, firmalar veya reklam ajansları tarafından, reklam uygulaması için kiralandığında, açık hava reklam ajansı, binanın ilgili duvarını ölçmektedir. Ölçüm yapıldıktan sonra, uygulanacak olan reklam tasarımı, bilgisayar destekli grafik tasarım programlarında, bina duvarının ölçüsünde sayfa açılarak, aynı ebatlarda reklamın tasarlanması sağlanmaktadır. Reklam, doğal ölçülerde hazırlandıktan sonra, baskı makinesine gönderilmektedir. Baskı makinesine bazen, bütün tasarım olduğu gibi gönderilmeyip, parça parça halinde gönderilebilmektedir. Bunun nedeni, reklam ajansının elinde bulunan veya doğal olarak gelen folyonun ebatlarıdır.

Eğer folyo, reklam tasarımının ebatlarından daha küçük ise, parçalar halinde reklam, baskıya verilmektedir. Daha sonra parçalar, yerde birleştirilerek herhangi bir hatanın olup olmadığı kontrol edilmektedir. Reklam uygulanacak olan cam olduğu için, cam, bina yüzeyinde de belirli ölçülerden oluşan, parçalar halinde olduğu için, burada cam parçalarının da ölçüsü alınmaktadır. Baskı parçaları, cam parça ölçüleriyle basılmaktadır. Uygulamacılar, baskı folyolarını alıp, bina yüzeyinde olan her bir camın üzerine folyoları yapıştırmaktadırlar. Araç camları, bazı cafe v.b. camlara uygulanan reklamların hepsi, folyo baskısı olmayabilmektedir. Günümüzde one way vision denilen teknikle de uygulama yapılabilmektedir.