Sadece billboardlarda değil, zeka içeren mizah, hangi tür tasarımda olursa olsun, hepsinde etkili olabilmektedir. Günümüzde insan yaşamı karışık ve zor hale gelmiştir. Nüfus artışı, ekonomik sistemlerin gelişimi, çevresel koşulların yapısı, daha fazla uğraş gerektirmeye başlamıştır. insanlar gündelik yaşamlarının çoğunu, bireysel veya ailesel ekonomilerini ayakta tutabilmek için harcamaktadır. Sosyal faaliyetlere veya boş geçen zamanlara ayrılan süreler, oldukça az olmaya başlamıştır. Bu gündelik uğraşlar, insanların zihinlerini zaten yeterince yormaktadır. Bu gündelik hengamenin içinde, onları rahatlatan, gülümsemelerini sağlayan çalışmalar izlenebilmektedir. Yolda giderken, beklerken, bir alışveriş merkezine girerken, mizah içerikli bir tasarımının karşılarına çıkması, dikkatlerini çekmekte ve ilgilenmektedirler. Hatta onun fotoğraflarını çekip çevrelerine göndermektedirler. Ciddi bilgileri, konuları izleyebilmek, onlara vakit ayırabilmek daha zor olmakta ve vakit ayıramamaktadırlar. Kısa cümlelerle anlatılan mesajlar etkili olmaktadır. bir de bunlar mizah içerikli ise oldukça etkili olmakta ve bunları unutmamaktadırlar. Billboard reklam tasarımında, mizahı kullanabilmek için ürün- hedef kitle- mizah üçgeninde uyuşması gerekmektedir. Bu açıdan mizahın, tanıtımda kullanılmasının etkilerini ele alacak olursak;

Mizah eğlencelidir, insanlar komik olan şeylere yaklaşmayı, yakınlaşmayı seçerler. Bir tanıtımın komik olacak şekilde tasarlanması, ilgili çalışmaya dikkat etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca rahatlatıcı olması bağlamında, hedef kitlenin savunmasını kırar, olumlu düşünmelerini ve iyimser bakmalarını sağlar. Mizah, hedef tüketiciye moral verir ve onları markaya yaklaştırır, yakınlık duymalarını ve benimsemelerini sağlar. Samimiyeti ve sempatiyi otomatik olarak markaya yükler. Ama bütün bunlara rağmen mizahın nerede ve nasıl kullanılacağı, hani tip ürün ve hizmet için kullanıldığında, doğru etkileri yapabilir gibi sorularının cevaplarının, araştırmalarla alınması gerekmektedir. Örneğin; kurumsal, endüstriyel, hassas ürün veya hizmet, yeni ürünlerin tasarımlarında mizahın kullanılması, çoğu zaman istenilen etkileri yaratmayabilmektedir. Özellikle, alınmadan önce, düşünülmesini gerektiren ürün ve hizmetlerde mizahın kullanılması sorun olabilmektedir.

Açık hava tanıtım araçlarının pek çoğunda tasarım kullanılabilmektedir. Bir duvara, yürüyen bir aracın duvarına monte edilebilmekte, alış veriş merkezlerinin önlerinde, yanlarında, firmaların önlerinde, yakın civardaki sokaklarda, karayollarının belirli mesafelerinde, direkler üzerine yerleştirilerek sunulmaktadır. billboardlar, günün ışıklarına göre ayarlanabilen mekanizma ile aydınlatılabilmektedir. Yani kimisi ışıklı kimisi ışıksızdır. Son zamanlarda bunlar, birden fazla çalışmayı içine alabilmekte ve tanıtımları, belirlenmiş zamanlarda, arka arkaya döndürerek hareket verilebilmektedir. Bunların tasarımları, görsel ve algısal türe girmektedir. Bu tip tasarımlarda kullanılan mizah, karikatürel olarak kullanılabilirken, tanınmayan kişilerin diyaloglarıyla veya ünlü simaların diyaloglarıyla verilebilmektedir. Billboard reklam tasarımlarında, zaten çok fazla sözcük veya cümle kullanılmamaktadır. Kullanılan metinlerin uzunlukları fazla olmamaktadır. Bu tip tasarımlarda, kullanılacak mizahın, mesajları kısa cümleler, ifadeler, görüntüler, işaret ve ibarelerle verilebilmesi gerekmektedir. Çünkü insanlar, bir billboard'un önünde durup, uzun süre vakit geçirmemektedir. Geçerken bakabilmekte ve kısa sürelerde odaklanabilmektedir.

Bu yüzden buralara ilişkin yapılacak tasarımların, bu sürelerin dikkate alınmasıyla yapılması, daha etkili olabilmektedir. Ayrıca burada kullanılan mizahın, tanıtımı yapılan ürün veya marka ismiyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Bu nokta diğer mecralarda kullanılan mizahla ilgili olurken, billboard reklam tasarımlarında daha da bir ciddiyet kazanmaktadır.

Tüm tasarımlarda kullanılan mizahın, adla ilişkilendirilmesi zaten, marka adının unutulmamasını sağlamaktadır. Billboard reklam tasarımında da durum aynı iken, bunun etkili olabilmesi, saliseler içinde, gözün billboarda değmesi ile tanıtımın anlaşılmasının sağlanması önemli olmaktadır. Billboard'ta mizah kullanılmışsa, o tanıtımın, çok uzun süre, panolarda asılı durmaması gerekmektedir. Çünkü komik unsurlar, geçici olarak insanlara cazip gelmektedir. Bir süre sonra komik bulunan unsurlar, artık komik gelmemeye başlamakta ve dikkatlerini çekmemektedir. Bu yüzden, bu araçlarda mizahın kullanımın, sürekli değişen, yani farklı farklı tasarımlarla verilmesi gerekmektedir. Ama bütün bunlardan önce, firmanın, hedef kitleye vermek istediği, imaj mesajlarını çok iyi düşünmesi gerekmektedir. Çünkü mizahın kullanımı, yukarıda yüklediği belirtilen, marka ve ürün, hizmetle ilişkili etkilerin, anlamların, firmanın oluşturmak istediği imajla bağdaşıp bağdaşmadığına karar vermesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi bu araçlar, açık hava tanıtım araçları arasında en çok dikkat edilen, en çok fark edilenler olmaktadırlar. Bu yüzden tasarımların özenle yapılması çok önemlidir. Burada kullanılacak mizahi öğenin, ürün veya hizmetin ve markanın hedef kitlesinin yapısına uygun olması gerekmektedir. Yani hedef kitlenin, yapılan espriyi veya komik öğeyi anlayabilecek altyapıya sahip olması gerekmektedir. Ayrıca hedef kitle, bu tip komik öğeleri anlayabilmek için, gerekli dikkati gösterir mi? bunun da hesaplanarak tasarlanması oldukça önemli olmaktadır. Gene de, billboard reklam tasarımında mizah kullanılırken, direkt hedef kitle baz alınarak yapılmamalıdır. Potansiyel tüketicilerin hepsi, yani her kesime hitap edecekmiş gibi tasarlanmalı ve mizah öğesi de bu şekilde düşünülmelidir. Bunlarda kullanılan mizahın, satılan ürünle veya hizmetle, markayla direkt ilişkili olması, hedef kitlenin, bunlara yönelik bakış açısını olumlu yönde değiştirirken, bu olumlu bakışın sürdürülebilir olması gerekmektedir. Yani firmanın, bu çeşit billboard tasarımlarını, sürekli değiştirebilecek kaynaklara sahip olup olmadığı hesaplanmalıdır.

Burada, ironiye dayalı mizahın kullanımı, bir çok kişi tarafından anlaşılmayabilmektedir. Elbette bazı kesimlerin alt yapılanmaları bir çok şeyi anlamalarını sağlamaktadır. Fakat toplumun geneli hedef olunca, bu durum söz konusudur. Burada hayatın tanıdık, bildik bir anının veya olayın karikatürize edilmesi, daha çok kişiye hitap etmekte ve daha az dikkat gerektirmektedir.  

Arşiv

Etiketler