Geçmişten günümüze insanlar, sosyal ilişkilere ihtiyaç duymuşlardır. Bunların devamını sağlamak için yeni bilgileri edinme ve yeni koşullara uyum sağlamak için, ilk zamanlardan bu yana, iletişimi kullandılar ve kullanmaya devam etmektedirler. İnsanlar iletişim vasıtasıyla kendilerini, karşıdakileri, diğerlerini ifade etmekte ve anlatabilmektedirler. Bununla birlikte, iletişim sayesinde, öğrenmekte ve öğretebilmektedirler. İnsanın teknoloji ile buluşması yeni bir şey değildir. İlk çağlardan bu yana, temel gereksinimlerini karşılayabilmek için aletler üretmeye başlamış, ilk ürettiği aletle ilgili bilgilerini saklamış ve yenisini üretirken, sakladığı bilgiler üzerine inşa etmiştir. Yani bilgi teknolojileri, insan yaşamına yeni giren bir kavram değildir. İlk çağlardan bu yana, sürekli insanın elinde, yeniden yeniye ilerleyen bir unsurdur. İnsan yaşamının temel taşlarından biri olan bilgi teknolojilerinin gelişimi ve değişimi, insanların birbirleriyle veya çevreleriyle olan iletişimleri vasıtasıyla hızla ilerlemektedir. Yalnız günümüzde olan farklılık, eskiden bilgi teknolojilerinin gelişimi için, gerekli olan iletişim, bugün teknolojinin gelişimiyle birlikte, iletişimi de içine almıştır. İnsanlar günümüzde, bilgi teknolojileri sayesinde birbirleriyle veya çevrelerindeki diğer unsurlarla iletişimi sağlamaktadır. Eskiden kişiden kişiye aktarılabilen bilgi, bilgisayarlar ve onların ağları sayesinde, tek bir yerde depolanmaya başlamıştır. Milyonlarca insan, bu bilgi depolarına hızla erişebilmeye başlamıştır. Gene, eskiden açık hava veya kitle iletişim araçlarını kullanan reklam, bugün insanların bilgiye erişebildikleri ve milyonlarcasının aynı anda girebildiği, bu teknolojik gelişimi kullanmaya başlamıştır. Yani interneti. Markalar, eskiden ulaşım ve dağıtım kanallarıyla insanlara ulaşabilirken, bugün teknoloji sayesinde gelişen, internet ortamını kullanarak, aynı anda hem de birebir iletişim kurarak, bütün göstergelerini iletebilmekte istediği reklamı yapabilmektedir. Markalar bilgi teknolojilerini kullanarak, hem internet üzerinden hem de cep telefonları üzerinden reklam yapabilmektedir. Bu yüzden hem reklam ajanslarının yüzü değişmiş hem de reklamın tasarlanma biçimi ve aktarımı farklılaşmıştır. İnternet üzerinden insanlar, markaların bütün mamullerinden haberdar olabilmekte, onlarla iletişim kurabilmekte ve reklamlarını görebilmektedir. İnsanlar başlangıçta ki temel gereksinimlerini, teknolojik aygıtlar üzerinden elde etmeye başlamış ve bu durum, gittikçe yaygın ve insan yaşamının bir parçası haline gelmiştir.

Arşiv

Etiketler