Hem firmaların hem de tüketicilerin en çok dikkat ettikleri konulardan biri, başarılı reklam çalışmalarıdır. Başarılı reklam, firmaların amaçlarını gerçekleştiren, firmanın, markalarının, ürün ve hizmetlerinin tanınmasını, sevilmesini, satın alınmasını sağlayan reklam türü olmaktadır. Tüketiciler açısından ise, izlemekten zevk aldıkları, ona güvendikleri, reklam tasarımında kullanılan, marka, ürün ve hizmetle, kendileri arasında bağ kurabildikleri reklam olmaktadır. Başarılı reklamın yapılabilmesi için, araştırma yapmak çok önemli olmaktadır. Reklam veren firmanın amaçlarını öğrendikten sonra, reklam ajansının, hem firmanın kendi bünyesinde yaptıkları faaliyetleri, kurumsal kimlik çalışmalarını, vizyonunu, misyonunu, bugüne kadar yaptığı reklam kampanyalarını ve bu kampanyaların toplumda yarattıkları etkileri incelemesi gerekmektedir. Bunlar incelendikten sonra, firma bünyesinde, pazara uygun olmayan veya zayıf kalan yönlerinin güçlendirilmesine yönelik, reklam ajansının, önerilerde bulunması en sağlıklı yöntem olmaktadır.

Firmayla ilgili araştırmalar ve düzenlemeler belirli bir sonuca ulaştıktan sonra, yapılacak reklam kampanyasıyla ilgili toplum analizlerinin yapılması ise, yapılacak reklam tasarımının önünü açmaktadır. Çünkü toplum analizleri, toplumu hem nitelik hem de nicelik yönden incelemekte ve bunlara yönelik veriler elde etmektedir. Toplum analizlerinden elde edilen verilerde, tüketicilerin davranışları, eğilimleri, beğenileri, istekleri, arzuları ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir reklamın tasarımını yaparken, bir tasarımcının hiç veri yokken yapabileceği, yaratıcı çalışma ile elinde kesin verilerin olduğunda yapabileceği yaratıcı reklam tasarımı çok farklı olmaktadır. Tasarımcının elinde veriler varken, neleri kullanabileceğini ve neleri kullanamayacağını bilmektedir. Bunlara göre yaratıcılığını kullanabilmekte ve özgün fikirler ortaya çıkarabilmektedir. Diğer durumlarda tasarımcı, ya birçok benzerinin olduğu bir fikre ulaşmakta veya kötü bir yaratıcılığı ortaya çıkarmaktadır.

Tasarımcının elinde veriler olmadığında, ne kadar uzman ve ne kadar yaratıcı bir zihin yapısına sahip olursa olsun, reklam hatalarına, yanlışlarına, yanlış yerlere giden mesajların ortaya çıkmasına neden olan tasarım yapmaktadır. Çünkü bulduğu fikir, daha önce kullanılmış mı bunu bilemez, kullanılmışsa nasıl etki uyandırmış? Ayrıca, reklam tasarımını inşa edeceği ana tema tüketiciler tarafından nasıl karşılanacak veya daha önce benzerlerinde nasıl karşılanmış bunu bilememektedir. Ancak reklamın tasarımını yapıp, yayınlandığı veya uygulandığı zaman sonuçlarını görebilmektedir. Fakat bu durumda da iş işten çoktan geçmektedir.

Diğer durumda ise, tasarımcı, en ince ayrıntısına kadar, işleyebileceği ana tema dâhil, kullanabileceği tüm değişkenleri bilmekte ve onların üzerinden veya onlardan daha farklı olarak neleri yapabileceğini düşünmektedir. Bu tip durumlarda, kesin olan bir nokta vardır ki, hangi fikri bulursa bulsun, benzersiz ve farklı olabilmektedir. Bu yüzden, başarılı reklam, her türlü araştırmanın sonucunda üretilmiş olan reklamdır. Başarılı reklam, mesajlarını sade, anlaşılır, her düzeyin anlayabileceği olandır. İnsanların hoşuna gidecek, özendirecek, sevdirecek, sempati uyandıracak veya istek duymalarını sağlayan reklam başarılı reklam olmaktadır.

Arşiv

Etiketler