[caption id="attachment_1165" align=alignleft width=220 caption="başarılı-satıcı"][/caption]

Pazarlama mesleğini yapan uzmanların en önemli özelliklerinden biri, olumlu düşünmeleridir. Çünkü satıcı, özellikle de ülkemizde her zaman geri çevrilme, reddedilme durumuyla karşı karşıya gelebilir. Bu durum, normalde insanların moralini bozar ve pazarlama konusunda olumsuzluklar yaratırve satıcıların yaptıkları işe inançlarını yitirmelerine neden olur. Olumlu düşünme hali, satıcı için aslında hayati bir önem taşır. Bu düşünce sayesinde kaç kere geri çevrilirse çevrilsin, o satabileceğine inanmaya devam eder. Bu inanç, birinde, ikisinde olmasa bile, üçüncüsünde mutlaka satış yapmasını sağlar. Bununla birlikte olumlu düşünme, müşteriyle karşı karşıya geldiğinde, pazarlamacının diğer davranışlarına da yansır ve müşterinin düşüncelerini de olumluya çevirir. Eğer satıcı kararlı bir hal alarak, görüşmelerini yaparsa, müşterinin ona güven duymasını sağlar. Kararlılık, insanın dış görünüşünü, mimiklerini, sözlerini, ses tonunu değiştirir. Onların da olumlu olması karşısındakine güven verir.

Başarılı bir satıcının iyi bir düş gücüne sahip olması da onları, başarılı kılan etkenler arasındadır. Hayal gücü, yeni davranış biçimlerini, ideal beklentilerin oluşmasını, pazarlama alanında yapılabilecek heyecan verici işlerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Bunun pazarlamacıda bulunması, normal bir müşteriyi gerçek bir alıcı haline dönüştürebilecek kadar etkili olabilir. Tabi eğer doğru kullanılırsa. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bunun için uzmanın yaptığı işe inanması gerekmektedir. Onun işine güvenmesi, kendini motive etmesine yardımcı olacaktır. İnanç, zaten motivasyonu doğuran bir unsurdur. İyi bir motivasyon, onunla gelen etkileri karşısındakine yansıtacaktır. İyi bir motivasyon ve inançla, müşteriyle kurulan iletişimin yolları, çok çabuk bulunabilmektedir. Kolay iletişim kurabilmek, samimiyeti, içten gelen düşünce ve duyguların konuşulabilmesine olanak tanır. Pazarlama elemanı, bunları doğru kullanabildiğinde, mutlaka satışı gerçekleştirecektir.

Tabi bunlarla birlikte, satıcının etkin dinleyebilme ve gözlem yapabilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Karşısındaki iyi dinlemeye çalışırken, konuşan kişiyle empati kurarak, yani kendini onun yerine koyarak düşünebilmesi ve vereceği cevapları ona göre ayarlayabilmesi gerekmektedir. Bunu yapabildiğinde, karşısındaki ona güven duyacak, önerilerine açık olacaktır. Zaten, bütün bunlar, satış elemanının dürüst, vaatlerini yerine getiren biri olması halinde, gerçekleşebilmektedir. Etkin dinlemede ise açık bir zihnin olması çok önemlidir. Çünkü müşterinin isteklerini, arzularını onu engelleyen nedenleri ortaya çıkarabilmesine olanak sağlayacaktır. Bunları fark edebilmek ve satış yapmak için canlı ve açık bir zihin şarttır.