Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve reklamına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmenlik taslağında değişiklikler yapılıyor. Reklamlarda, alkol içeren içkinin, öbür gıda madde tüketiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ima eden reklam içerikleri kullanılmayacak, bunların satışına ve sunumuna yönelik değişiklikler öngörülüyor.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından hazırlanan ve ilgili kuruluşlarla, TOBB, TESK; sektör temsilcilerine görüşe gönderilen yönetmenli taslağıyla, satış aktiviteleri, ve belgesi, bunların satılamayacakları yerler, perakende satış fiyat bildirimi, reklam ve sponsorluk uygulamaları, denetim ve yaptırımlar yenileniyor. Özellikle Efes Pilsen Basketbol Kulübü örneğinde ki spor kulüplerine isim olarak verilmesinin önüne geçiliyor. Bu taslaktaki diğer düzenlemeler ise şu şekildedir.

Satıldıkları Yerlerde İçilmeyecek

Eğitim verilen, öğretim yapılan, sağlık, kültür ve spor hizmeti sunulan yerlerde tütün satılmayacak, belediye mücavir alanları ve mola yerleri hariç, otoyol, ve devlet karayollarında olan tesislerde alkol satılmayacak, perakende satış yapılan yerlerde, açık alkollü içki tüketilmeyecek. Bunların dışında, öğrenci yurdu, spor kulübü, eğitim ve öğretim kurumlarının her türü, pastane, kahvehane, kıraathane, briç ve bezik mekanlarında satışı yapılmayacak. Mağazalar, lokantalar, akaryakıt istasyonlarında ise %5'ten fazla satışlar yasaklanacak. Belediye teşkilatının olmadığı yerlerde ise; alkollü içki satışı yapılacak yere dair, o yerin bağlı olduğu mülki amirlikten, turizm, genel güvenlik ve asayiş açısından yapacakları değerlendirme sonucu ile ilgili yazı alınacak.

Alkollü İçkilerin Satışı Ve Sunumu Sponsorluk Ve Reklam

Her tür alkollü içkinin TV, kablolu yayın, radyo ve kitle iletişim araçlarıyla reklamlarının yapılması yasaklanacak. Üreticilerin veya ithalat ve toptan satıcı konumundakilerin yada bunlara ait pazarlama ve tanıtım amacıyla anlaşma yaptıkları kişiler tarafından, alkollü içkiler, halka ücretsiz, yardım, hediye, eşantiyon ve özendirme olarak ta dağıtımı yapılmayacak. Alkollü içki sektöründe çalışan araç giydirmelerinde; marka, bunlara ait renk kombinasyonları, logo, alamet, ek ibare, işaret, resim veya görsel figür uygulanmayacak

Spor İle İlgili Faaliyet Ve Reklamlarda Bu Markalar Kullanılmayacak

Alkollü içki markalarıyla spora ilişkin hiçbir faaliyet yapılmayacak, bunlar firma şeklinde yapılanmış olsalar dahi, ayrıca spor kulüpleri, spor kulübü taraftarları arasında bağ kurulmasına ilişkin faaliyet yapılmayacak. Alkollü içecek markası, veya ambalajı üzerinde bulunan amblem, işaret biçiminde alkollü içki amblemini çağrıştıracak, fark edilen reklam tasarımları Spor kulüplerinde isim olarak kullandırılmayacak, reklamlarda kullanılmayacak.

Bu taslağa eklenen geçici bir maddeye göre; alkollü içki markası almış spor külüpleri, alkollü içki kutusu üzerinde bulunan ibare ve işaretleri, kulübün ismi üzerinde, dokumanları ve iş, işlemlerinde kullanmakta olanlar, bu bağdaşmazlığı bir yıl içinde düzeltmek zorunda kalacak.

Sinema Reklamları

Alkollü içki reklamları, sinema filmleri gösterimi esnasında yapılırsa, bu reklamlar Kültür ve Turizm Bakanlığının Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu'nun 18+ olarak sınıflandırdığı filmlerde gösterilebilecek. Alkollü içkilerin reklamına özgü ilanlar hariç, katalog, dergi, gazete, broşür, ilan ile diğer yazılı medya ve elektronik iletişim araçları vasıtasıyla tanıtımı halinde, çocuklar ve gençlerle ilgili yapılan sayfa, ek, program ve bölümler ve spor sayfalarında ve yayınların ilk ve son kapak sayfalarında alkollü içki tanıtılmayacak

Ünlü İsimlerde Tanıtım Ve Reklam Yapamayacak

Kamunun güvenini kazanan, bir alanda kişisel başarı elde etmiş, yada yardım kuruluşları vasıtasıyla, çocuk ve gençler lehine faaliyet gösteren, ünlü olması sebebiyle açıkça veya kısmi örnek olan veya olabilecek herhangi bir kişi, gurp veya karakter bulunmayacak. Tanıtım filmleri, cinselliği istismar edici ve pornografi bulunan ifade veya görüntü içermeyecek.

Tütün Mamullerinde Sunum Ve Satış

Tütün ürünlerinin, üretici işletmelerin isimleri, markaları, ve işaretleri kullanılarak tanıtım yapılmayacak. Tütün mamulü satan perakendeciler, tüketicilerin taleplerine göre, üretici işletmelere ait en az iki sigara markasını satabilecek.

Eski Satış Yetki Belgelerinin Durumu

Satış belgeleriyle ilgili değişikliklere de değinen yönetmelik taslağı yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden evvel verilen satış belgeleri, 31 Mart 2011 tarihine kadar geçerli olacak ve çalışmalarına devam edecek satıcılar 2011 yılına süreyi uzatabilecekler.  Daha önce satış belgesi almış şahısların çalışma ve iş yerlerine ait var olan koşulların, yönetmeliğe ters düşmesi halinde, ters düşen maddeler, yönetmeliğin yayımından sonra 90 gün içinde düzeltilmesi isteniyor.

Arşiv

Etiketler