Reyting ölçümlerini yapan AGB hakkında uzun süre önce başlayan iddiaların yerinde bulunması Türkiye’deki televizyon ve reklam sektörünü sıkıntılı bir döneme soktu. Yaklaşık 6 aylık reyting boşluğunun oluşması, önceki veriler hakkında belirsizlik, içinde bulunulan anı değerlendiren kriterlerden yoksunluk yapılan işlerin geri dönüşünü tartışılır hale getirdi. Türkiye Araştırma İzleme Komitesi TİAK, deneklerinin kimliklerinin deşifre olması ve şirketin güvenirliliğini yitirmesi sonucunda reyting ölçüm işini AGB’den alarak TNS’ye verdi. TNS’nin teknik alt yapısının yetersiz olması gerçek reyting oranlarını öğrenmemizi bir süre daha erteledi. Mayıs ayı itibarıyla ilk verilerini duyuracağını açıklayan TNS, ilk aşamada 5 ilde 1045 denekten veri aktaracak. Sistemde 3500 deneğin olması gerektiği bilinse de TNS planlanan sayıya ulaşmanın zaman alacağını belirtiyor. Bu arada reklam ajansları ve reklam verenler ne yapmalı? Bazı reklam verenlerin yaşadıkları tereddütler sonucu reklam filmlerinin gösterimini durdurduğunu, birçoğunun da beklemede olduğunu biliyoruz. Kafa karışıklığı yaşayan taraflar kendilerine göre çözümler üretmiş durumda. Televizyonlar kendi stratejisini belirledi buna karşılık medya planlama şirketleri kendi savunmasını. Medya Planlama şirketleri değerlendirmelerinde 22 Kasım-19 Aralık tarihlerinde AGB’nin ölçtüğü reytingleri baz alıyor. Ayrıca reyting hesaplarında AGB Arianna program ortalaması kullanılıyor. Televizyonlar ise Aralık ayındaki verilerini Ocak ayını kapsayacak şekilde kullanmaya çalışıyor. Diğer yandan her iki tarafında Ocak ayı sonrası planları meçhul. Hem televizyonlar hem şirketleri reyting bilgilerine ulaşmak için özel ölçüm yapan firmalardan hizmet satın alabiliyor. Peki TNS’nin verileri güvenli olacak mı? Bunun için devlet bir dizi önlem almış durumda. TİAK yeni yöntemlerle verileri denetleyecek, sıklaştıracak. TİAK kendi denetleme birimini kuracağı gibi TNS’den de denetim merkezi oluşturmasını istedi. 8 Eylül’de TNS ile anlaşma imzalayan TİAK, dünya standartlarına ve uluslararası kurallara uyumlu ölçüm yapacağını, ölçümlerde tüm sosyal grupları temsil eden deneklerin seçileceğini duyurdu. Denek profilinin yüksek nitelikte olması için çalışacağını belirten TNS, 81 ilde ölçüm yapacak.  Bugüne kadar 34 ilde kurulmuş olan panel sayısını  40 ile çıkarılacak, ilk dönemde 21 kanalı raporlayacak. Tartışmalarla ve tereddütlerle geçen eski dönemlerin geride kalmasını, güvenli reyting oranlarının Türk seyircisinin gerçek zevkini ortaya koymasını diliyorum.

Arşiv

Etiketler