Afiş reklam, tüm şirketlerin ve organizasyonların tanıtım için kullanacağı en ideal tanıtım mecralarından biridir. Çok fazla sayıda insana tek bir kare ile ürününüzün bütün özelliklerini anlatmayı başarabilirsiniz. Bu tip tasarımlar, az ve öz anlatımın vücut bulduğu bir tanıtım ve duyuru aracıdır, büyük, renkli ve görsel açıdan zengin mesajların göze çarpması istendiğinde en uygun alanlardır. Afiş reklam, tasarım ve sanatın birleştiği grafiksel ürünlerdir. Çeşitli modern sanat ve tasarım akımlarının çağdaş bu tip çalışmalarda kullanılan dilin gelişiminde büyük etkisi olmuştur. 1798’de Alois Senefelder’in taş baskı tekniğini bulmasıyla gelişen renkli taş baskı teknikleri ile bu tip işlerde daha sanatsal bir yapı kazanmaya başlamışlardır. Bu çalışmalar malzeme ve baskı teknikleri olarak farklılık gösterir. Günümüzde baskı tekniklerinin gelişmesi ile birlikte tasarımlar da özellikle boyut ve renk kalitesi açısından daha özgürleşmiştir. Afiş Reklam üç gruba ayrılırlar; 1-   Kültürel Afişler: Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtanlar bu gruba girer. 2-   Sosyal Afişler: Sağlık, ulaşım, sivil savunma, trafik, çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı olanlar ile politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan çalışmalar bu gruba girer. 3-   Tanıtım Afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtanlar. Özellikle beş sektörde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bunlar; moda, endüstri, kurumsal reklamcılık, gıda ve turizmdir. Bu tip çalışmalar kitleyle buluşma alanlarına göre; iç ve dış mekân olarak ikiye ayrılır. Dış mekânlarda kullanılanlar, büyük boyutlu olup duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılırken iç mekân ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlarda hazırlanır. İzlenme süreleri, genellikle iç mekânda daha uzun, dış mekânda daha kısa olarak değerlendirilerek tasarım yapılır. Bu çalışmaların izlenme süresi tasarım sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir. Dış mekân tanıtım uygulamalarının da gelişmesiyle bunların tasarım alanları zenginleşti. Araç giydirme, bina giydirme, çeşitli dış ve iç mekân uygulamaları tasarımın devamı olarak düşünülebilir. Afiş reklamı artık üç boyutlu olarak da tasarlanmakta, çerçeveli ve ya çerçevesiz, askıda ve ya ayaklı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca dış mekânda kullanılanlar rüzgâr gibi faktörler göz önüne alınarak boyutuna göre delikli ve ya deliksiz üretilebilirler. Bir kere hazırlananlar 3 yıla kadar kullanılabilmektedir.

Arşiv

Etiketler