Reklamla ilgili tasarım yapılırken, kullanılacağı kitle iletişim aracına göre tasarlanmalı ve basımı da ona uygun yapılmalıdır. İlkin, tüketicilere verilecek mesaj belirlenir. Yani ana tema nedir? Ayrıca reklam metni, kullanılacak sloganlar, resimler, fotoğraflar, bilgi metinleri belirlenir. Bu noktadan sonra, afişin nerede kullanılacağı bilgisi alınır, çünkü buna göre kullanılacak malzeme seçimi yapılmaktadır. Reklam tasarımı kâğıda mı basılacak? Yoksa iklim koşullarına uygun bir malzeme üzerine mi basılacağı bilgisi alınır. Bu seçim önemlidir, çünkü grafik tasarımcı, reklamın tasarlanacağı araca göre ayarlamalar yapmaktadır. Örneğin; resim, fotoğraf, yazıların basılacağı malzemeye göre kullanılması gerekmektedir. Kâğıt baskı, Branda baskı, bez afiş, vinil baskı v.b. malzemelerin kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Bunların dışında, ofset baskı veya dijital baskı kullanımı da önem taşımaktadır. Bunları dikkate alarak işe başlar. Bütün bunlar belirlendikten sonra tasarım aşamasına gelinir. Yukarıda ki malzemeleri, alınan diğer bilgileri de dikkate alarak, çarpıcı, etkileyici, farklı bir konsept yakalamaya çalışan tasarımcının, yaratıcılık konusunda iyi olması gerekmektedir. Yaratıcı bir tasarımcı, hangi imajı nasıl kullanırsa, daha çok dikkat çeker, algılarıyla bunu seçebilmektedir. Bütün bilgileri, insanların gözüne hoş gelecek bir düzende harmanlayarak afiş tasarımını bitirir. Afişlerin basım türünde de bazı özellikler dikkate alınarak seçilmektedir. Afişin basılacağı sayı, yani miktarı fazla olduğunda, örneğin; sayı, bin âdeti geçiyorsa, ofset baskının seçilmesi, ekonomik açıdan daha karlı olmaktadır. Eğer basılacak miktar az ise, dijital baskı makinelerinin kullanılması daha avantajlı olmaktadır. Ofset veya dijital baskı türü, sadece maliyet açısından seçilmemektedir. Baskı kalitesi açısından da seçilebilmektedir. Örneğin ofset baskının görüntü kalitesi, dijitale göre daha iyi olmaktadır. Renkleri daha canlı, imajlar daha net görünmekte ve dikkat çekmektedir. Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarında yapılan reklam tasarımlarında, ofset baskının çalışması, renk ayarları ve montaj noktasında önemli olmaktadır. Ofset yani matbaalar, dört renk baskı yapmaktadır. Bunlar (Cyan), (Magenta) , (Yellow) , (Black) yani CMYK renkleri olmaktadır. Ofset kalıpları 4 renge göre ayarlanarak, üst üste basılması sonucu, tüm görüntüyü verebilmektedir. Dijital reklam tasarımında ise CMYK ile birlikte 3 renk basılabilmektedir. Bunlar da (Red) , (Green) , (Blue) yani RGB olabilmektedir. RGB, bilindiği gibi internete ilişkin tasarımlarda kullanılan renklerdir. Bu noktada ofset baskı için yapılan afiş tasarımları, montaja ihtiyaç duyar. Ebatları birbirinden farklı afiş ebatları, ofset kalıplarının da, en uygun ebadı seçilerek, afişin montajı kalıbın fire vermeyeceği şekilde yerleştirilerek filme gönderilir.

Arşiv

Etiketler