Geçmişten günümüze açık hava reklam mecraları, firmalar tarafından çokça kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarının en başta gelenleri; billboard, bina giydirme, araç giydirme, reklam levhaları, reklam dubaları, reklam duvarları, durak giydirmeleri, outdoor Tv. Megalight, silindir kule, reklam direkleri, reklam şapka veya tişörtleri. v.s.dir. Firmaların, açık hava reklam mecralarını bu kadar çok tercih etmelerinin en önemli nedeni, en kısa sürede tüketiciye ulaşabilmeleridir. Açık hava reklam araçları da kendi içlerinde, önem derecelerine ayrılmaktadır. Örneğin, tüketicilerin en çok dikkatini çeken, reklam mesajlarını en kısa ve en etkili yoldan ileten araçların başında billboard reklam aracı gelmektedir. Billboardlar hem en etkili reklam mecrası hem de en çabuk tüketiciyle karşı karşıya gelenidir. Açık hava reklam mecraları, tüketicileri televizyon reklamlarından bile daha kısa sürelerde yakalayabilmektedir. Çünkü tüketiciler, günün birkaç saatini televizyonların başında geçirmekteyse, en az on saatlerini açık havada geçirmektedir. İşlerine gider gelirken, sosyal faaliyetlerde bulunurken v.b. bunları dışarıda yapmaktadırlar. Tüketicilerin dışarıdaki yaşamlarına hitap eden açık hava reklamları, onları durakta, araçta, yürürken, otururken, çalışırken, beklerken yakalamakta ve reklam mesajlarını iletmektedir. Açık hava reklam araçlarının bu kadar kısa sürede tüketicilere mesajları iletmesi nedeniyle, firmalar, bu tip araç reklamlarını belirli tarihler arasında, duyurmak istedikleri kampanyalarını, indirimlerini, müşterilerine özel olarak yaptıkları uygulamaları için kullanmaktadır. Açık hava reklam araçları, tüketicileri etkilemektedir. Zaten, bu tip araçlara uygun yapılan tasarımlar da reklamın diğer mecralarından farklı yapılmaktadır. Açık hava reklam araçlarında cümleler kısa, öz, anlaşılır, net olmak durumundadır. Görüntü karmaşası, birden fazla duyuya hitap ettiği için tüketicinin algılarını zorlayan unsurlar bulunmamaktadır. Tasarımlarda söylenmek istenilen yani tüketicilere verilmek istenilen reklam mesajı en direkt olarak, etkileyici ve çarpıcı biçimde kullanılmaktadır. Tüketiciler belki televizyonlarda gördükleri reklamlar üzerine, bir sürü değerlendirme yaptıktan sonra, ürüne veya hizmete yönelmektedir ama açık hava reklam araçlarında gördüğü reklam, ilgisini çekmekteyse, anında karar verebilmektedir. Yani açık hava reklam araçları, tüketicilerin davranışlarını da en hızlı biçimde etkileyen, yönlendiren araçlar olmaktadır. Kimi billboardlardan, kimi tabelalardan, kimi levhalardan, kimi duvarlardan kimisi de duraklardan mesajlarını vermekte ve tüketiciyi yönlendirmektedir. Açık hava reklam araçlarının tüketiciyle karşılaşma saniyeleri, karşılıklı etkileşim içinde geçmektedir. Bu yüzden firmalar en çok bu araçlara önem vermekte ve hangi reklam mecrasını kullanırsa kullansın onunla birlikte açık hava reklam araçlarını da kullanmaktadır.

Arşiv

Etiketler