Sadece açık hava reklamlarında değil, -ki açık hava reklamı derken oldukça geniş bir uygulama alanından bahsediyoruz. İletişimin hemen her anında nasıl göründüğünüz önemlidir. Özellikle kişiler arası bir iletişim ilişkisinde, hatırlananların % 50’sinden fazlası tarafların nasıl göründükleri ile ilgilidir. Geriye kalan kısım, kelimeler, cümleler ve bunların ses tonu, vurgu gibi özellikler de içeren söylenme biçimidir. Görünmek kavramını açık hava reklamlarına uyarlarsak varacağımız sonuç şudur ki; açık hava reklamları diğer mecralardan farklı olarak çok fazla söz söyleme olanağına sahip değildir, fazla söz söylemelerini gerektiren bir şekilde de tüketicinin karşısına çıkmazlar. Dolayısıyla daha çok göstergeleri kullanmaları gerekir. Dikkat çekici bir görsel, kısa ama etkili bir cümle, bir ürünün fiyatı, bazen sadece marka logosu… Mümkün olan en sade şekilde ürün – hizmeti anlatan bir görsel tasarım ve uygulanabilecek sınırsız alan. Bina ya da araç giydirmeden tutun, billboardlar, flamalar, çeşitli giysi ve aksesuarlar, reklam direkleri, silindir kuleler, son zamanlarda giderek yaygınlaşan outdoor televizyonlar, megalight olarak adlandırılan ışıklandırmalar gibi birçok farklı şekilde uygulanabilirler. Bu reklamlar firmaların tercihi doğrultusunda, ülke çapında kampanyalara dahil olarak yapılabileceği gibi, daha dar bir alanda, bir bölge ya da şehirde uygulanabilir. Zaman zaman evlilik teklifi gibi kişiler arası iletişim için dahi açık hava reklam mecralarının kullanıldığını hepimiz görmüşüzdür, çünkü açık hava reklamları tüketiciye doğrudan ulaşan reklam türlerindendir. Bir şehri baştanbaşa kat eden bir otobüsün üzerindeki reklamlar her gün binlerce kişiye ulaşabilir. Merkezi bir caddede konumlandırılan reklam direkleri ya da buna benzer uygulamalar, yine birçok kişi tarafından görülür. Tabii buradaki görülmek, daha çok tüketiciler tarafından fark edilmek anlamına gelir ki bu fark edilmeyi de ancak etkin bir açık hava reklamı gerçekleştirebilir. Açık hava reklamcılığının beceriksiz örnekleri zaman zaman yerel uygulamalarda karşımıza çıkar. Uzun uzun anlatılan kampanyalar, dikkat çekmek için seçilmiş son derece rahatsız edici renkler, ya da karmaşık görsel uygulamalar… Bu gibi yanlış uygulamalar olası tüketicilere ürün ya da hizmeti fark ettirmek bir yana, zaman zaman markalara karşı antipati de yaratabilirler. Açıkhava reklamları, en basit reklam uygulaması gibi görünse de, özellikle tasarım açısından profesyonelliğin son derece önemli olduğu reklamlardandır. Tüketici mümkün olan en kısa sürede ürün – hizmeti fark etmeli ve reklamın verdiği mesajı algılayabilmelidir. Dolayısıyla açık hava reklam tasarımları yaratıcı ve uzman zihinler tarafından üretilmesi gereken ürünlerdir. Karmaşık mesajlar, gereksiz slogan ya da algılamada sorun yaratacak karmaşık görseller açık hava reklamlarının amacına ulaşmasını engeller. Sadece bir aracın giydirilmesi, bir binanın dış cephesine dev bir marka logosu yerleştirilmesi ya da yüksek yüzdeli indirimlerin yer aldığı billboardlar açık hava reklamı yapmak demek değildir. Açık hava reklamları ister tek başına, isterse de bir reklam kampanyası dahilinde uygulanıyor olursa olsun,doğru mesajları en basit göstergelerle tüketicilere ulaştırılması için yaratıcı zihinler tarafından üretilmek zorundadır.

Arşiv

Etiketler