Bilindiği gibi gerilla reklam, az kaynakla, en fazla beklentileri karşılamak üzere, geleneksel olmayan ortamlarda, beklenmedik yöntemlerle yapılan reklam uygulamalarıdır. Gerilla reklam teknikleri, günümüzde getirisi en fazla olan reklam mecralarından biri olmakta ve 1990'ların başında geliştirilmeye başlamıştır. Gerilla reklamcılık, vur-kaç, kitlesel şok, psikolojik etki yarat tekniklerini kullanmaktadır. Ani çıkış yaparak şaşırtmakta ve yok olmaktadır. Fakat etkisi uzun sürmektedir. Bu çeşit reklamın amacı çok önemlidir, amaç belirlendikten sonra, bu amaçla elde edilecek yararların ve hedef kitlenin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için ne yapılacağının tespiti ise, tamamen hedef kitlenin özelliklerine göre düşünülmektedir. Hedef kitlenin özellikleri düşünülerek planlanan gerilla reklamda, araçların temini ve bunlar için gereken bütçenin çıkarılması konuları, onun son aşamaları olmaktadır. Bazı reklam araştırmacıları, gerilla reklam için, diğer tüm mecralardan çok daha az bir getirisi olmakta fakat elde edilen bu getiri, diğer reklam mecralarında elde edilen bütün getirilerden çok daha önemlidir demektedirler.

Gerilla reklam diğer ifadeyle sokak reklamı olarak bilindiğinden, daha çok açık hava reklam kapsamına girmektedir. Gerilla reklam birbirini takip eden eylemlerden, dizilerden veya uzun süreli çalışmalardan oluşmaz. Bu tek bir reklam şeklinde, hızla tüketicilerin karşısına çıkar ve kaybolur. Genellikle kişisel ve satışa yönelik amaçlar edinir. Açık hava ortamlarında yapılan gerilla reklamcılığında, gerçek rekabet söz konusudur ve gerçek ürün ve hizmetle birlikte, izleyicilerin gerçek gereksinimlerini temel alarak yola çıkmaktadır. Gerilla reklamcılığının, reklam yapma düşüncelerinden biri, firmaların, reklam yatırımlarını mali bütçe açısından düşüneceklerine, zaman, çaba, hayal gücü ile bazı durumlarda da psikolojinin girdiği reklam stratejileri olarak düşünmelerinin daha doğru olacağı, bu yolla gerilla reklam silahlarından pek çoğunu kullanabileceğini ve bunun geleneksel reklam biçimlerinden çok daha kazançlı olabileceği yönündedir. Hedef kitlelerin özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen gerilla reklam saldırıları, tüketicilerde güçlü etkiler uyandırarak, marka, ürün ve hizmetin hem unutulmamasını sağlamakta hem de satışları gerçekleştirmektedir.

Bazen sokaklarda, alanlarda, parklarda, caddelerde gördüğümüz, gerçeğe çok benzer, çok farklı ve çarpıcı reklam uygulamaları, bunlardan bir örneği oluşturuyor olabilir. Bu tip örnekler, firmalar tarafından kullanılmakta ve kısa bir süre sonra reklamı oradan kaldırmaktadırlar. Gerilla reklam tasarımları da, çok farklı yapılabilmektedir. Özellikle, duraklarda yapılan reklam tasarımları, markaların, tüketicilere ürünlerini koyabilmeleri için tasarladıkları poşetlerde, çarpıcı görüntüler oluşturmaktadır. Açık hava reklamlarında gerilla reklam, her geçen gün firmalar tarafından daha çok benimsenmekte ve bu tip reklamın geliştirilmesi için çalışılmaktadır.

Arşiv

Etiketler