Günümüzde, eskiden olmayan büyüklükle alışveriş merkezleri açılmış, açılmaya da devam etmektedir. Eskiden her bir markanın ürününü alabilmek için mahallelerde, bulvarlarda açılmış olan satış noktalarını bulmaya çalışırdı insanlar. Fakat günümüzde, bütün markaların satış noktalarının olduğu tek bir bina içerisinde hepsine ulaşılabilmektedir. Bu tip alışveriş merkezleri, reklam sektörünün, açık hava reklam mecraları tarafından sıkça kullanılmaktadır. Reklam veren firmaların tasarımları, alışveriş merkezlerinin hemen her tarafından bulunmaktadır. Genellikle buralarda en sık kullanılan mecralar, billboardlar, yönlendirme levhaları, reklam direkleri, dönen merdivenlerde kullanılan tasarımlar, aynalı billboardlar v.b.leridir. Buradaki tasarımların hepsi, genellikle, merkez içinde satış noktası bulunan markalar ve ürünleriyle ilgili olmaktadır. Yani zaten, bu tip merkezlerde satış noktası bulunan marka reklamları bulunmaktadır. Bu tip yerler, tüketicilerin sıkça gittiği, bütün alışverişlerini yaptıkları yerlerdir. Ev gereçlerinden giyime, gıdaya hemen her ihtiyaçları için gitmektedirler. AVM’ler bir insanın ihtiyaç duyabileceği bütün ürün ve hizmetlerin satışlarının yapılabildiği komplekslerdir. Genellikle küçük bölgelerde yer almamaktadırlar. Şehir merkezlerine yakın yerlerde kurulmakta ve geniş bir arazi üzerine inşa edilmektedirler. Bu tip alışveriş merkezlerinin önlerine veya yakınlarına gelir gelmez, hemen, açık hava reklam araçları kendini göstermeye başlamaktadır. Billboardlar, çepeçevre sarmaktadır. Bununla birlikte reklam direkleri, firmaların bayrakları v.b. kendini göstermektedir. İçerilere girildiğinde, ara duvarlar, merdiven boşlukları, merdiven tutacakları, kenarlar, mağaza kenarları, açık hava reklamlarıyla donanmıştır. İnsanlar bu tip alışveriş merkezlerine giderken zaten, bir şeyleri satın almak, ihtiyaçlarını karşılamak, isteklerine karşılık bulmak amacıyla gitmektedirler. Dolayısıyla buradaki reklam tasarımları daha çok etkili olmaktadır. Ama burada kullanılan tanıtımların amaçları, insanlara veya tüketicilere, marka, ürün veya hizmeti anlatmak değildir. Daha çok onların, ilgili markanın ürün veya hizmetlerini seçmelerini sağlamaya yönelik olmaktadır. Zaten satın alma kararlarıyla gelen tüketici, bin bir türlü marka arasında gezinmektedir. İşte buradaki tanıtımlar, karar vermesi ve satın alma davranışını ilgili markadan yana kullanması yönünde mesajlar vermektedir. AVM reklamlarının etkisi çok büyüktür. Eğer üretilen tasarım bir yaratıcılık, bir yenilik içeriyorsa hele, dikkat çekmemesi mümkün değildir. Tüketiciler, bu tip iletilere dikkat etmekte, ürün veya hizmetlerin özelliklerinden hangisinin isteğine, arzularına daha çok hitap edebileceğini seçmeye çalışmaktadır. Zaten buradaki tanıtım mesajları genellikle bu yönlerde yapıldığı için etkili olmaktadır. Buradaki tek dezavantaj, bu tip iletilerin çokluğudur. Fakat yaratıcı ve yeni bir tasarım uygulandığında hemen herkesin dikkatini çekmektedir.

Arşiv

Etiketler