Adından da anlaşıldığı gibi açık havadaki tanıtımları ifade eder.
Reklamcılık tarihinin en eski yöntemlerinden biridir. Çok kalabalık bölgelere şahısların çok olduğu ve gezdiği yerlere yerleştirilen açık hava reklamları tüketicileri ve hedef kitleleri, bir malı, ürünü ve hizmeti satın alması için ikna edebilir ve malın satış ve firma marka değerinin artması şansını arttırabilir. Açık hava tanıtımlarının yerleri ve hedef kitleye verilen mesaj kampanyanın etkisini arttırmasında büyük rol oynamaktadır.

Açık hava reklamlarında kullanılan tanıtım mesajı ve yardımcı malzemelerin kaybolmayacak şekilde tasarlanması gerekir. İlgi çekici, kısa mesaj ve sloganların kullanım şekli bu işin etkisini arttırabilir.Tüketiciler tanıtımı genelde hareketli haldeyken gördüklerinden dolayı genellikle tanıtımlar uzun süre akılda kalıcı değildirler. Bu yüzden verilen mesajda dikkat çekici sloganların kullanılması mutlaka gereklidir.

Açık hava reklamlarının hazırlanma süresi, tanıtımın özelliğine göre değişir. Bu tip çalışmalarda hazırlama giderlerine ilave olarak; Kara Yolları belediye diğer ilgili kurumlar veya ajanslarla yapılacak anlaşmalar çerçevesinde tespit edilen malzemenin konulacak olduğu yerin veya bölgenin kiralama ve satın alma maliyetleri vardır. Ayrıca yönetimlerin koyduğu şartlar ve yönetmeliklere uyulması önemlidir. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak ilgi çekici araçlar ve kullanım alanları oluşmuştur. Sabit afişler, billboardlar, duvar tanıtımları, elektronik pano, otobüs minibüs durakları, pankartlar, tabelalar, bez afişler, çatı panoları, açık hava duvar projeksiyonları, bina cephe giydirmeleri açık hava reklamlarının araçlarına örnek olarak verilebilir.

Hareketli olanlar ise araç giydirme, toplu ulaşım araçlarına konan tasarımlar, Stadyumlardaki panolar, balonlar, uçak bayrakları, motorlu taşıtların içine, dışına yapılan değişik uygulamaları sayabiliriz. Sık değiştirilebilme özelliği olmasından dolayı esnektirler. Diğer mecralara göre maliyetleri düşüktür. Olumsuz yönü olarak hava ve iklim koşullarından kolay etkilenmesi ve afişlerin bazen yırtılması ve zarar görmesiyle tanıtımı yapılan malın etkinliğinin azalmasıdır.