Açık hava reklam mecralarının hemen hepsi, hem firmalar için hem de tüketiciler için oldukça önemlidir. Firmaların en kısa sürede tüketiciye ulaştıkları reklam mecraları olmalarından kaynaklı önemi büyüktür. Tüketiciler için ise, her an her yerde karşılarına çıkan, ister istemez gördükleri reklam mecraları olması açısından önemlidir. Ayrıca, tüketiciler onların sayesinde, markaların yaptıkları indirim, kampanya, yeniliklerinden haberdar olmaktadırlar. Dolayısıyla açık hava reklam araçlarının hepsinde uygulanan tasarımların, bilinçli yapılması gerekmektedir. İnsanın psikolojik olarak etkilenme biçimlerine dikkat edilmesi, burada, diğer reklam mecralarından daha çok öne çıkmaktadır. Açık hava reklam araçları, kısa sürelerde tüketiciler tarafından izlenmekte veya görülebilmektedir. İnsanlar yürürken, araç bekleme halinde veya araçların seyir halinde olduğu zaman dilimlerinde bu araçları görebilmektedirler. Açık hava reklam araçlarına ilişkin yapılan tasarımların karmaşık olması, insanların bu kısa zaman diliminde, daha reklamı algılayamadan geçmelerine neden olmaktadır. Hatta karmaşık olmasını bırakalım bir tarafa, birden fazla görüntünün, sloganın, bilgi metinlerinin yer alması bile, insanların bunları okuyamamasına neden olmaktadır. İnsanın şuuraltı bölümü, basit işaretleri, ibareleri, görüntüleri kaydetmektedir. Dolayısıyla, basit olan şeyler, saliselik bir zaman diliminde bile algılanabilmektedir ki insanlar, bundan daha fazla bir zamanı, bu araçların önünde geçirmektedir. Reklamları basit ama vurucu yani reklam mesajını en yalın halde vermek çok daha etkili olmaktadır. İnsanlar ister istemez görüntüyü, cümleyi okumakta veya algılamaktadır. Üstelik basit olanlar çok daha fazla dikkat çeker ve unutulmaz. Çünkü orada, algıları karıştıracak başka bir malzeme bulunmamaktadır. İnsanların algıları tek bir şeyi görmekte ve ona yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, özellikle açık hava reklamlarında buna dikkat edilmesi, reklamın daha fazla başarılı olmasını sağlamaktadır. Elbette bir ürünün tanıtımında, bir firmanın indirim kampanyasında veya promosyon dağıtımında, bir reklam ne kadar basitleştirilebilir ki denebilir. Yani mutlaka, firma adı, logosu, ürün fotoğrafı ve indirimin v.b. olayın olduğuna yönelik bir cümle veya anlatım yer alacaktır. Fakat yaratıcı bir zihin bütün bunları anlatabilecek dizaynı oluşturabilmektedir. Bütün bunlar en basit halde anlatılabilmektedir. İnsanlara mesaj verebilmek için, illa ki tanımlama veya cümleler kurmak gerekmemektedir. Göstergelerle anlatım sağlanabilir. Şu da bilinen bir gerçektir ki, insanlara cümle kurarak anlatılanlar, algılamalarını sağlayarak aktarılanlardan çok daha az hatırlanmakta hatta çoğu zaman hatırlanmamaktadır. İnsanlar, unsurları algılamaya çalışırken, belirli bir enerji harcamaktadırlar. Algıların tamamlanmasına kadar geçen zamanda, çaba sarf edildiği için, algılanan zihinlere yerleşmektedir. Bu yüzden açık hava reklam araçlarında en çok dikkat edilmesi gereken özellik, basit, en basit, yalın tasarımların yapılabilmesidir.

Arşiv

Etiketler