Araç giydirme, açık hava reklamcılık alanında kullanılan, günümüzde pek çok aracın üzerinde gördüğümüz reklam uygulamalarıdır. Bunlardan otobüs reklamları, birbirinden farklı türlerde uygulanmaktadır. Araç reklamları, folyo baskılarıyla oluşturularak, araçların belirlenen yerlerine monte edilmektedirler. Bu tip reklamın ilk uygulaması, Amerika’da denenmiş ve sonra da her tarafa yayılmıştır. Otobüs reklamları genellikle, belediye otobüsleri, özel işletmelerin tek ya da çift katlı otobüslerine uygulanmaktadır. Firmalar araç reklamlarını genellikle, ürün veya hizmet satışlarının arttırılması amacıyla kullanmamaktadır. Bu reklam mecrası daha çok, tüketicilerin marka, ürün veya hizmeti hatırlaması, bunların sürekli göz önünde olması amacıyla yapılmaktadır. Yani daha çok marka bilinirliğine hitap etmektedir. Bilindiği gibi otobüs reklamları, bazen karmakarışık, anlaşılmaz reklam yazıları ve resimlerinden oluşabilmektedir. Reklam verenler marka, ürün veya hizmetin hatırlanmasına daha çok önem verdiklerinden, reklam tasarımına çok fazla dikkat etmemektedirler. Hatta sadece görünüyor olması onlar için yeterli olabilmektedir.

Ülkemizde bu tip uygulama 1994’te İstanbul’da başlatılmış ve daha sonra Ankara, İzmir de kullanılarak yayılmaya başlamıştır. Bu tip reklam, firmaların en çok kullandıkları yöntemlerden biridir. Bunun nedeni de maliyetinin düşük olması ve gezici halde olmalarıdır. İlk kullanılan otobüs reklam türü, reklam asılaları olmuştur. Alüminyum çerçevelere uygulanan reklamın, otobüslerin her iki yanına iliştirilmesiyle uygulanmıştır. Daha sonra, folyo baskıları, direkt otobüslere uygulanmış, son zamanlarda da one way vision tekniği ile reklam uygulanmaktadır. Otobüs reklamları, birbirinden farklı şekillerde yapılabilmektedir. Tam uygulama tasarlanan reklamın, otobüsün tüm alanlarına uygulananlarıdır. Otobüsün bütün cepheleri reklam tasarımıyla kaplanmaktadır. Arka bölümüne, ön tarafına konulabilmektedir. Buradaki alan seçimini belirleyen, reklamın hedef kitlesi olmaktadır. Eğer hedef kitle sürücüler ise, genellikle otobüslerin arka tarafına uygulanmaktadır. Eğer hedef kitle, potansiyel bütün yolcular ve yayalar ise, otobüslerin sağ veya sol yanlarına reklam uygulanmaktadır. Buna göre, reklam ajansının medya planlama birimi, çeşitli değişkenleri hesaplayarak, yolcular arasında ki hedef kitlenin görüş mesafesini hesaplamakta ve en uygun alanlara reklam uygulamaktadırlar.

Otobüs kaplama türleri arasında, çift katlı tam kaplama, tek katlı tam kaplama, şerit reklam, Superback reklam olmaktadır. Tam kaplama yukarıda da sözü edildiği gibi, otobüsün camları hariç diğer alanların kaplanmasıdır. Şerit reklam uygulamasında ise, tekerlekler ile camlar arasında kalan, otobüsün enine yerleştirilen reklamlardır. Bunlar önde ve arkada yer almazlar. Sağ ve sol alanlar daha çok kullanılmaktadır. Superback reklam uygulaması ise otobüslerin arkasının tam olarak kaplanmasıyla uygulanmaktadır. Otobüslerin, reklam amacıyla kullanılan diğer alanları ise, içleri olmaktadır. Bunlar da otobüs tutamakları, kolonları olabilmektedir. Bütün bu reklam alanlarının seçilmesi, bilinçli bir medya planlama ile yapılmaktadır. Planlamacılar, çeşitli yaş grubunda olan tüketicilerin görebileceği ve reklamın etkin olabileceği alanlara göre belirlemektedirler.