Tanıtım ajansları diğer adıyla reklam ajanslarıdır. Her iki ifadeyle aynı kuruluşlar tanımlanmaktadır. Bunlar reklamcılık sektörünün kuruluşlarıdır. Firmalar ile tüketiciler arasında ki iletişim köprüsünün kurulmasını, her iki tarafın karşılıklı birbirini anlayabilmesini sağlayacak tasarım ve tekniklerini üretenler ve uygulayanlardır. Firmalar, ürettikleri ürün ve hizmetlerin, bunların özelliklerinin hedef kitlelerine tanıtılması için, tanıtım ajanslarını görevlendirmektedir. Ajanslar, bu görevlendirmeyle birlikte, firmaların amaçlarını, ihtiyaçlarını, geçmişten bugüne yapılan reklam çalışmalarını ve etkilerini öğrenerek, firmanın reklam için kullanmakta olduğu, onu tanımlayan çalışmaları incelemektedir. Firmaların eksikliklerini tamamladıktan sonra, amaçları doğrultusunda araştırma yapmaya başlamaktadır. Bu araştırma, genellikle işi talep edenin hedef kitlesinin özellikleriyle ilgilidir. Hem reklam veren firmayla ilgili hem de piyasa araştırma sonuçlarından elde ettikleri veriler doğrultusunda tanıtım kampanyasının tasarımlarını hazırlamaya başlamaktadırlar.

Tanıtım ajansları, reklam ve tanıtım kampanyalarının tasarımlarını, yayınlayacakları ve uygulayacakları medya araçları veya açık hava reklam araçlarına uygun olarak düşünmekte ve onların özelliklerine göre yapmaktadırlar. Televizyon reklam filmi olarak düşünülmüşse senaryo, radyo reklamıysa ona uygun senaryo, basılı kitle iletişim araçları olan gazete ve dergilerde baskı için tasarım yapmaktadırlar. Açık hava reklam araçlarına da aynı gazete ve dergiler gibi tasarım yapılmaktadır. Bu mecranın da çeşitli özelliklere sahip araçları olan, bina giydirme, araç giydirme, megalight, silindir kule, billboard v.b. gibi her birine ait tasarım kendi koşullarınca yapılmaktadır. Tanıtım ajansları, kendi bünyelerinde, sanat yönetmenlerini, kreatif direktörleri, reklam metin yazarlarını, grafik tasarımcıları, üç boyutlu modelleme tasarımcılarını, piyasa araştırma birimlerini, müşteri temsilcilerini, halkla ilişkiler uzmanlarını çalıştırmaktadır. Bütün bu ekipleri çalıştıran ajanslar, tam hizmet reklam ajansları olmaktadırlar. Bu ekiplerin hepsini çalıştırmayan ajanslar da piyasada bulunmaktadır. Fakat onlar, bir tanıtım kampanyasının bütün gereksinimlerini karşılayamayıp sadece belirli bir bölümünü yapmaktadırlar.

Geçmişten bugüne reklamcılık sektörü, ajanslar vasıtasıyla yukarıda sözü edilen mecraları kullanarak tüketicilere ulaşmıştır. Onlara tasarımlarla, firma, ürün ve hizmetleri hakkında mesajlar göndererek, davranışlarını istenilen yönde etkilemeye çalışmıştır. Fakat günümüzde tanıtım ajanslarının çalışmaları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişmeye başlamıştır. İnternet, yukarıda sayılan pek çok mecranın yerini tutmaya başlamış, milyonlarca kullanıcı aynı platform üzerinde buluşmaktadır. Dolayısıyla ajanslar da bu alana doğru yavaş yavaş yönlerini değiştirmeye başlamıştır. Günümüzde ajanslar, halen yukarıda sayılan mecraları kullanmaya devam etmektedir, fakat gün geçtikçe bu mecraları kullanan firma sayısı azalmaktadır.