Türkiye ’de basılı reklamcılık ile ilgili ilk reklamlar gazetelerde başlamıştır bunlar satılık ev, arsa gibi ilanlardır. Ticari anlamda ilk tanıtımlar 1864 yılında Tercüman-ı Ahval Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu yıllarda gazete ve dergilerinde sayıları artmaya başlamıştır. 1909 ’yılında şimdiki ajansların temeli olan İlan şirketi kurulmuştur. İlk radyo tanıtımı ise 1950 yılının ikinci yarısında yayınlanmıştır. İlk televizyon tanıtım fikirleri ise 1970 yılında ortaya çıkmaya başlamıştır.. Türkiye’de reklamcılık, ilk kurulan reklam ajanslarının bu konuda tecrübeli olan ve gelişmiş ülkelerde yer alan ajanslar ile işbirliği yapması sonucunda bir sektör haline gelmeye başlamıştır. Dünyada ticari modeller durmadan değişmektedir; son 15 yılda oldukça değişmiş ve tüm dünyada hedef kitleler için standart olarak üretilen bazı mal, ürün ve hizmetler, kampanyalar ile tüm tüketicilere veya bölgesel olarak sunulmaya başlamıştır. Ajanslarımız çok kısa zamanda büyük değişimlere uğramış bu sektörde dünya çapında ödüller kazanmaya başlamışlardır Reklamcılık Türkiye'de son yıllarda pazarın büyümesi için, gerek tanıtım faaliyetlerine ayrılan bütçelerle, gerekse reklam ajanslarının düzenlediği organizasyonlar açısından hızlı bir gelişme göstermiştir. Ajansların yapılanması da reel pazardaki büyümeye paralel olarak dünya standartlarına uygun hale gelmiştir Son yıllarda dış ticaretin artış göstermesi, büyük dünya markalarının Türkiye iç pazarına girmiş olması ve üretim yapmak için yatırım yapmaya başlamaları bu gelişmelerle ilişkilendirilebilir. Bu gelişmelerden sonra zorlu rekabet ortamında firmalar açısından tanıtım yapmak zorunlu hale gelmiştir, Pazar büyüdükçe mecralar ve medya daha bilinçli ve planlı kullanılmaya başlanmış hemen hemen bütün işletmeler buna ayrılan bütçeleri için kaynak yaratmaya başlamışlardır. Bugün Türkiye’de reklam, dünya standartlarında faaliyet gösteren birçok sektörden daha gelişmiş bir hale gelmiştir. Tüketicilerin tasarımlara bakış açısında da olumlu yönde gelişmeler olmuş; tanıtımlar tüketicilerde satın alma eğilimi yaratmaya başlamıştır. Renkli televizyon yayınlarının başlaması ve mecraların artması nedeniyle tüketici kitleler reklamcılığa güven duymaya başlanmıştır.

Arşiv

Etiketler