Dünyada 1800’lü yıllarda gelişmesi hız kazanan açıkhava reklamcılığı ülkemizde ağırlıklı olarak 50 yılı aşkın zamandır yapılıyor. Uzun yıllar belirgin bir gelişim göstermemiş olsa da, 90’lı yıllarda duvar ve çatı reklamları ile başlayan hızlı bir gelişme sürecine girdi. Açıkhava uygulamaları afiş ve billboardların da kullanıma girmesiyle çeşitlendi ve reklam verenler tarafından daha fazla ilgi duyulur hale geldi. Birkaç firma tarafından yürütülen uygulamanın ilk dönemleri ciddi alt yapı sıkıntıları ile geçti. Bir sisteme oturtulamamış olan billboardlar hem kalitesizdi hem de merkezi kontrol sisteminin yokluğuna bağlı olarak dağınık bir şekilde yerleştirilmişti. Bu billboardların önemli eksikliklerinden birisi de bakımsızlıktı. Bu düzensizlik yerel yönetimlerin açıkhava reklamcılığına el atmasıyla kısmen de olsa çözüme kavuştu. Düzensizliğin ve başıboş billboard yerleşiminin önüne geçmek için şehirlere billboardların yerleştirileceği yerler ve bunların sayıları da belirlendi. Yapılan düzenlemeler sadece billboardların değil, raketlerin, yol üzeri panolarının ve çatı reklamlarının keyfi olarak yerleştirilmesinin de önüne geçti. Açıkhava reklamları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de baskı tekniklerinin gelişmesi ile birlikte ivme kazandı. Gelişen dijital ve ipek baskılar, Açıkhava reklamları için geliştirilen ekipmanlar, üç boyutlu açıkhava uygulamaları gibi uygulamalar açıkhavayı reklamverenler tarafından en fazla tercih edilen reklam mecralarından birisi haline getirdi. Açıkhavanın en önemli avantajlarından birisi olan yaratıcı çalışmalara olanak tanıması da bu mecrayı cazip kılıyor. Ayrıca, açıkhava özellikle gerilla reklam uygulamalarına olanak sağlayan bir alan olarak göze çarpıyor. Türkiye’nin her yerinde açıkhava reklamları uygulamak mümkün. Belirli sayılarla haftalık paketler halinde kiralanabilen billboard, raket, megalight gibi uygulamalar yanında, araç ve bina giydirme, ışıklı dijital görseller, duvar reklamları gibi uygulamalar da açıkhavada kullanılan reklam çeşitleri arasında. Açıkhavada yapılan reklamların uygulama süreci şehirlerdeki açıkhava reklam alanlarının sorumlusu olan şirketler tarafından gerçekleştirilir. Verilen reklamların belirlenen sürelerle asılıp asılmadığı, deformasyon söz konusu ise değişimi gibi görevler bu şirketlerin sorumluluğundadır. Türkiye’de açıkhavayı en çok tercih eden sektörlerin başında iletişim, finans ve gıda sektörleri geliyor. Bu sektörler yerel ya da ulusal olarak uyguladıkları açıkhava reklamlarını, diğer mecralarda yürütülen reklam çalışmalarına destekleyici olarak kullanıyorlar. Gerek tüketim potansiyeli taşıyan nüfusun yoğunluğu ve gerekse de ekonominin canlılığı nedeniyle açıkhava reklam alanlarının en fazla kullanıldığı bölge Marmara Bölgesi. İl olarak da İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir açıkhava reklam uygulamalarında lider durumda. Açıkhavada reklam vermek bütün dünyadaki gibi ülkemizde de bölgelerin, şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ilişkilidir. Yine aynı şekilde açıkhava reklamlarının ulusal ölçekte kullanımını daha çok geniş çaplı kampanyalar sürdüren firmalar tarafından tercih edilmektedir. Açıkhava hedef kitlelere doğrudan ulaşma özelliği ile kullanımı sürekli artan bir mecra olarak ülkemizde de hem uygulama hem de yatırım anlamında gelişmeye devam ediyor.

Arşiv

Etiketler